Fjernvarme – et kostnadseffektivt og miljøvennlig varmesystem

 

Etterspørselen etter miljøvennlige energiløsninger er stor, og det blir stadig viktigere å nå bærekraftmålene sine på en økonomisk forsvarlig måte. Fjernvarme, som er en energieffektiv oppvarmingsløsning, er svaret for mange!

Et fjernvarmeanlegg utnytter energi som ellers ville gått tapt og gjør dette om til fornybar energi Med fjernvarme kan du gjøre om forurensing til fornybar energi. Det som kreves, er riktig teknologi.

Avfallsforbrenning, kloakkanlegg, flisfyringsanlegg, spillvarme, og varmepumper er de vanligste energikildene for fjernvarmeproduksjon i Norge. Når du skal utvide eller renovere et eksisterende fjernvarmeanlegg, kan valg av en rett partner bidra til å øke effektiviteten.

Måling og justering av fjernvarme gir betydelige besparelser

Det finnes flere måter å optimalisere både eksiterende og nye nettverk, og på den måten gi kundene dine de riktige fordelene ved moderne fjernvarme. For eksempel kan måling og justering av vannføringen i fjernvarmerørene føre til betydelige besparelser siden dette bidrar til å optimalisere den avtalte effekten.

Erfaring du kan stole på ved bygging og installasjon av fjernvarme

Caverion har mange års erfaring med fjernvarme som gjør at vi konstruere anlegget og levere varmen på en miljøvennlig og energieffektiv måte.

Vi tar ansvaret for hele fjernvarmenettet ditt og tilbyr renovering, tilrettelegging og vedlikehold av fjernvarmesentraler og varmevekslere. 

Gi kundene dine komfort og sørg for at fjernvarmeløsningen din er funksjonell, kostnadseffektiv og skalerbar ved å velge riktig partner til arbeidet.

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge