Gratis eBok: Energisparing i næringsbygg

Energieffektivitet har blitt stadig viktigere for våre kunder og oss de siste årene. Med energipriser som sannsynligvis vil fortsette å svinge betydelig i de kommende årene, har vi satt dette emnet øverst på agendaen vår. Vil du vite hvordan du sparer energi i næringsbygg?

Sjekk ut e-boken for inspirasjon til hvordan du kan forbedre bygningens energieffektivitet umiddelbart og på lang sikt. Her får du konkrete forslag til hvordan du kan forbedre energieffektiviteten på både kort og lang sikt. Noen eksempler på tips fra guiden:


- Strakstiltak du kan gjøre for å forbedre energieffektiviteten
- Anbefalinger rundt energieffektiv drift
- Hvordan drive energieffektivitet på lang sikt

Du kan også kontakte vårt energiteam her

Kontakt oss