Fremtiden lyser opp i LED: Derfor bør du bytte til LED-lys nå

Du har vel fått det med deg? De mest tradisjonelle lyskildene forsvinner. Nye løsninger bruker mindre energi og har lavere servicekostnader.

*Litt lenger ned i artikkelen finner du en oversikt over hvilke lyskilder som forsvinner. 


Nå kan du halvere energiforbruket til belysning 

At de tradisjonelle lyskildene forsvinner fra markedet er dramatisk. Lysrørene og sparepærene som nå fases ut er svært vanlige og brukes overalt. Vi finner de for eksempel på kontorer og arbeidsplasser, i skoler, industri, borettslag og i hjemmet. Det fører til at du må bytte ut mye belysning eller deler av den. Men den gode nyheter er at næringsbygg og eiendom kan kutte energiforbruket til belysning med så mye som 50-60 prosent ved å bytte til LED-lys. LED er både en toppmoderne og miljøvennlig løsning. I tillegg til den store miljøgevinsten får du som sluttbruker bedre lysutbytte, flere tilpasningsmuligheter og du sparer mye energi og kostnader med LED-armatur. 

De nye løsningene bruker har lavere servicekostnader. 
I følge bransjestandard ligger omtrentlig levetid på et kvikksølvbasert lysrør på rundt 20 000 timer. Derimot kan en nyere LED-lyskilde ha opp til en femdoblet levetid på 100 000 timer. Dette krever mindre vedlikehold, færre utskiftninger i fremtiden, og lavere materialforbruk. 

_LED-teknologien er overlegen tradisjonelle lyskilder. Med dagens teknologi forventes det at energiforbruket vil reduseres med mer enn 50 % og ved investere i seniorløsninger vil dette kuttes ytte (1).jpg

 


Hva er de største fordelene?

 1. Du bidrar til å spare miljøet 🌱
  Miljøet blir spart for mye kvikksølv når flere av lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften forsvinner fra markedet.

  Ifølge Signifys rapport vil overgangen til LED-lysrør spare miljøet for nesten 1,8 tonn kvikksølv innen 2035. EU vil dessuten spare 350 milliarder kroner i energiforbruk og produksjon. 


 2. Du får en hyggeligere strømregning 📄
  Strømforbruket til LED-rør er mindre enn en tredjedel sammenlignet med tradisjonelle lysrør og dette fører til at du halverer strømregningen for belysning med 40- 60%. Hvis du i tillegg optimaliserer antall og plassering i forhold til lysbehov kan du spare 50-70 % energi. 

 3.  Du vil spare enda mer med lysstyring 💡
  For deg som ser etter ytterligere besparelser og effektivitet, er smartstyring ( behovsstyrt lysnivå, tilstedeværelsesstyring, styrt i hht bruk av bygget) en god investering. Dette sikrer at lys er påslått i tidsperiodene og områdene hvor det er nødvendig, og styres etter tidsperioder, dagslysforhold eller om det er mennesker til stede i rommet. Totalt kan du da spare 65-75 %

 4. Du får færre vedlikeholdskostnader 🔧
  Levetiden er mer enn fem ganger så lang som vanlig lysttoffrør og kan brukes i lang tid uten utskiftning, noe som også reduserer behovet for vedlikehold. Dette holder også arbeidskostnadene rundt dette nede.

 5. Du vil oppleve mindre støy og bråk 🧘
  Unngå elektromagnetisk støy med LED-løsningen. LED-lysrør produserer ikke støy og er for eksempel godt egnet til kontorer.


Ett LED om gangen??

Det er lovpålagt å bytte ut kvikksølvbaserte lysrør, og det er både produksjonsforbud og importforbud av tradisjonelle lyskilder. 

Det er mest fordelaktig å erstatte alle lysarmaturer samtidig. Dette tilnærmingen sikrer vanligvis minimal forstyrrelse for byggets brukere, samtidig som det forenkler vedlikehold og administrasjon av lysinstallasjonene.

Og selv om det ikke stilles krav til å bytte lysrør som fremdeles fungerer, anbefales det å bytte til LED-armatur allerede nå. Jo raskere du bytter ut gamle lysrør, jo mer vil du spare av kostnader.

Vi er her for å hjelpe deg

Som ledene energientreprenør tilbyr Caverion en rekke energieffektive tjenester. Våre elektrikere hjelper deg å bidra til det grønne skiftet ved å installere nye, energieffektive løsninger og med utfasingen av lysrør med kvikksølv. Utskiftningsprosessen krever god prosjektering og beregninger. Vi tar analyser, prosjekterer, beregner besparelsene for deg og installerer nye LED-lys. Vi samarbeider med leverandører som leverer toppmoderne pålitelige og bærekraftige LED-produkter. 


På bildet: Våre folk er i full gang med å montere LED-lys over hele landet, og kan erstatte gamle lysrør til nye bærekraftige, energieffektive og smarte løsninger.

Kilder:
Spesifications C95-R600x600 LED.pdf
Sustainability Glamox.pdf 
C95-R Glamox.pdf
Approach Sustainability Fagerhult.pdf
Commitments Fagerhult.pdf
Info LED kontra lysrør.pdf
Prioritys Fagerhult.pdf 
RoHa directive Glamox way.pdf

Vil du bli kontaktet?

Lysrør Oversikt.jpg