Koronaviruset - slik håndterer Caverion situasjonen

Samfunnet står ovenfor en krevende situasjon. Vi må alle gjøre vårt for å bidra til å forhindre smittespredning av COVID-19 og ivareta hverandre.

Caverion samarbeider tett med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere for å finne gode løsninger på utfordringene vi står ovenfor.

Caverion har to hovedprioriteter nå:

 1. Sikre liv og helse – bidra til å forhindre smitte, ivareta smittevern for medarbeidere, kunder og andre
 2. Sikre samfunnskritiske funksjoner, operasjonell drift og verne om arbeidsplasser

Mediekontakt

Kundekontakt

Ole Kristian Lunde
Head of Communications
Roar Andersen
Direktør Salg og Forretningsutvikling
 

Caverion har oppfordret alle byggherrer og andre aktører på byggeplassene hvor vi jobber, til å samarbeide om smittevern. Det er ikke nok at hver og en aktør iverksetter egne tiltak for egne medarbeidere. Vi må ha tett dialog for å bli enige om hvilke tiltak og aksjoner som iverksettes. Et slikt samarbeid er absolutt nødvendig for å finne løsninger som er akseptable for alle involverte parter.

Formålet med et slikt samarbeid må være å sikre våre medarbeideres helse gjennom tilfredsstillende smitteforebygging. Videre må det avtales rutiner for effektiv kommunikasjonsflyt for aktørenes medarbeidere og prosjektledelse, herunder varsling av smitte og mistanke om smitte, personer som underlegges karantene osv. I tillegg er det avgjørende at partene sammen legger en god strategi for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring og drift på byggeplass.

 

Som en landsdekkende teknisk entreprenør med 50 lokasjoner har Caverion flere oppdrag som Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) beskriver som samfunnskritiske, og som må opprettholdes til enhver tid.

Dette gjelder blant annet drikkevannsforsyning, avløp, energiforsyning, opprettholde elektroniske kommunikasjonstjenester og brannvern. Det inkluderer også vedlikehold og drift av samfunnskritiske bygg som sykehus, omsorgsbygg, fengsler, institusjoner, dagligvarebutikker, barnehager og skoler, og infrastruktur som flyplasser, bybaner og jernbane.

Vårt ansvar som arbeidsgiver

I tillegg til samfunnskritiske oppdrag har vi et stort ansvar som arbeidsgiver. Samfunnet vårt er i krise, og flere tusen mennesker permitteres rundt om i landet i ulike næringer. Vi må verne om de arbeidsplassene vi kan opprettholde - uten at det går på bekostning av smittevern.

En fjerdedel av Norges sysselsatte jobber i bygg og anlegg, vi snakker om nesten 360 000 mennesker. Har dere eiendommer som nå står tomme fordi folk har hjemmekontor er det mulig å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering langt raskere enn når det er folk i byggene. Som ved alle oppdrag setter Caverion sikkerhet først. Derfor har vi innført en rekke smittevern-tiltak for å sikre medarbeidere og samfunn, samtidig som vi kan verne om arbeidsplasser.

Caverion overvåker situasjonen fortløpende og tar nødvendige grep for å redusere faren for smitte og spredning av viruset. Caverion vil sammen med den enkelte kunde gjøre sitt ytterste for å finne gode løsninger fremover.

 

Slik sikrer vi liv og helse:

 • Kun friske medarbeidere skal reise på jobb, egen matpakke, strenge hygiene-tiltak i forbindelse med servicebil, arbeidsklær etc.
 • Våre teknikere skal vise aktsomhet ved sine servicebesøk, bruker f.eks. engangshansker over vanlig vernehansker som byttes mellom hver kunde, desinfiserer evt. verktøy
 • Iverksatt smittevern-samarbeid, opplæring og plakater om smittevern på alle prosjekter/avdelinger
 • Innført full reisestopp med fly, bortsett fra absolutt kritiske reiser (må godkjennes av adm. direktør)
 • Kansellert alle fysiske interne møter, opplæringer og samlinger
 • Antibac tilgjengelig på alle avdelinger
 • Administrerende direktør sender informasjon via SMS til alle medarbeidere
 • Alle medarbeidere som har mulighet oppfordres til hjemmekontor
 • Opprettet et kriseteam med daglige møter
 • Etablert egen internside i forbindelse med koronaviruset, med fortløpende oppdatering av interne tiltak og anbefalinger fra FHI

Smittevern

Plakat med hygiene-anbefalinger