16.03.2020 Articles

Koronaviruset: Slik påvirkes Caverion og våre kunder

Kjære kunder.

 

Som en landsdekkende teknisk entreprenør med 50 lokasjoner har Caverion flere oppdrag som Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) beskriver som samfunnskritiske, og som må opprettholdes til enhver tid. Dette gjelder blant annet drikkevannsforsyning, avløp, energiforsyning, opprettholde elektroniske kommunikasjonstjenester og brannvern. Det inkluderer også vedlikehold og drift av samfunnskritiske bygg som sykehus, omsorgsbygg, fengsler, institusjoner, dagligvarebutikker, barnehager og skoler, og infrastruktur som flyplasser, bybaner og jernbane.

 

I tillegg til samfunnskritiske oppdrag har vi et stort ansvar som arbeidsgiver. Samfunnet vårt er i krise, og flere tusen mennesker permitteres rundt om i landet i ulike næringer. Vi må verne om de arbeidsplassene vi kan opprettholde - uten at det går på bekostning av smittevern. En fjerdedel av Norges sysselsatte jobber i bygg og anlegg, vi snakker om nesten 360 000 mennesker. Har dere eiendommer som nå står tomme fordi folk har hjemmekontor er det mulig å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering langt raskere enn når det er folk i byggene. Som ved alle oppdrag setter Caverion sikkerhet først. Derfor har vi innført en rekke smittevern-tiltak for å sikre medarbeidere og samfunn, samtidig som vi kan verne om arbeidsplasser.

 

For å hindre spredning av smitte har Caverion blant annet iverksatt følgende tiltak:

 

  • Kun friske medarbeidere skal reise på jobb, egen matpakke, strenge hygiene-tiltak i forbindelse med servicebil, arbeidsklær etc.
  • Opprettet et kriseteam med daglige møter
  • Iverksatt smittevern-opplæring og plakater om smittevern på alle prosjekter/avdelinger
  • Våre teknikere skal vise aktsomhet ved sine servicebesøk
  • Innført full reisestopp med fly, bortsett fra absolutt kritiske reiser (må godkjennes av adm. direktør)
  • Kansellert alle fysiske interne møter, opplæringer og samlinger
  • Antibac tilgjengelig på alle avdelinger
  • Administrerende direktør sender informasjon via SMS til alle medarbeidere
  • Alle medarbeidere som har mulighet oppfordres til hjemmekontor
  • Etablert egen internside i forbindelse med koronaviruset, med fortløpende oppdatering av interne tiltak og anbefalinger fra FHI

 

Caverion overvåker situasjonen fortløpende og tar nødvendige grep for å redusere faren for smitte og spredning av viruset. Caverion vil sammen med den enkelte kunde gjøre sitt ytterste for å finne gode løsninger fremover.  

 

Ønsker du ytterligere informasjon kontakt Direktør for forretningsutvikling, Roar Andersen: telefon +47 908 30 310 eller e-post: roar.andersen@caverion.com

 

Med vennlig hilsen

Knut Gaaserud

Administrerende direktør

Caverion Norge AS

 

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

For ytterligere informasjon kontakt: Direktør Business Development i Caverion Norge, Roar Andersen, mobil: +47 908 30 310, e-post: roar.andersen@caverion.com
My Request on: