12.03.2020 Articles

Kundeinformasjon vedrørende Caverions tiltak mot Koronaspredning

Caverion er opptatt av å beskytte medarbeidere, kunder og samfunnet mot videre koronaspredning, og har i tillegg til å følge anbefalingene fra FHI også iverksatt en rekke interne tiltak.

For å hindre spredning av smitte har Caverion Norge blant annet gjort følgende:

  • Innført full reisestopp med fly
  • Kansellert alle interne møter, opplæring og samlinger
  • Informert om håndhygiene, smittefare og rett adferd for alle våremedarbeidere
  • Antibac tilgjengelig på alle avdelinger
  • Informasjon fra administrerende direktør via SMS til alle medarbeidere løpende
  • Satt ned et korona-kriseteam og utpekt en sikkerhetsleder for dette teamet
  • Alle medarbeidere som har mulighet oppfordres til hjemmekontor
  • Etablert egen internside i forbindelse med koronaviruset, med fortløpende oppdatering av interne tiltak og anbefalinger fra FHI

Tiltak dersom pandemien får konsekvenser for gjennomføring av kontrakter:

Mange prosjekter og kontrakter kan bli lidende dersom pandemien utvikler seg. Caverion vil sammen med den enkelte kunde gjøre sitt ytterste for å finne gode løsninger.

Dersom det på grunn av koronaviruset oppstår utfordringer der Caverion blir forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten, vil Caverion konkret vurdere hvorvidt dette utgjør en force majeure-situasjon og dermed gi grunnlag for fristforlengelse.

I en slik situasjon er det helt nødvendig at partene gjennom et felles samarbeid forebygger og begrenser skadevirkningene og forsøker å omforenes om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Caverion vil vurdere muligheten for å trekke på tilgjengelige medarbeidere fra andre avdelinger dersom det oppstår utfordringer med personell i en avdeling som eventuelt blir rammet.

Caverion også innført hyppig sentral oppfølging av all produksjon og kapasitet ved våre avdelinger. Dette for fortløpende å overvåke situasjonen og gjøre nødvendige grep for å minske konsekvensene dersom overnevnte problemstilling skulle bli aktuelt.

Din kundekontakt i Caverion vil ta kontakt dersom nevnte problemstilling skulle oppstå. 

Er det ønske om ytterligere informasjon om hvordan Caverion forholder seg utbredelsen av Korona-smitte, kan direktør for forretningsutvikling, Roar Andersen, kontaktes på telefon 908 30 310 eller e-post: roar.andersen@caverion.com

Med vennlig hilsen

Knut Gaaserud

Administrerende direktør

Caverion Norge AS

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

For ytterligere informasjon kontakt: Direktør Business Development i Caverion Norge, Roar Andersen, mobil: +47 908 30 310, e-post: roar.andersen@caverion.com
My Request on: