Få alle varslinger i ett integrert alarmsystem

 

Akutthendelser, som brann eller vannlekkasje, setter brukerne og eiendommen i fare og kan få store konsekvenser for kontinuiteten i driften. Men det kan være ressurskrevende å administrere alle alarmene i eiendommen din. Hvordan kan du kombinere sikkerhet og effektivitet i bygget på en optimal måte?

Hvorfor et integrert system?

Signalene fra alarmer må overføres til rett sted. Et system som kobler alarmene til de rette mottakerne med én gang, øker sikkerheten for brukerne av bygget, reduserer skader på eiendommen og reduserer nedetid til et minimum.

Bruksområder som utnytter et overføringssystem for alarmer:

  • Brannalarm: Oppdager branner umiddelbart og varsler brannvesenet.

  • Innbruddsalarm: Oppdager uvedkommende på eiendommen.

  • Eiendomsalarm: Sender en alarm hvis for eksempel et vindu har blitt åpent.

  • Feilalarm for utstyr: Oppdager og varsler hvis en sensor har en funksjonsfeil og slutter å sende data.

  • Heisalarm: Sikrer at folk som sitter fast i en heis får rask hjelp.

  • Miljøalarm: Oppdager om inneklimaet i en eiendom er utenfor de angitte parameterne for temperatur eller fuktighet.

Ett kontaktpunkt for alt

Et godt designet alarmsystem sørger for å overføre signalene fra alarmene til de rette instansene og beskytter og ivaretar derfor både brukerne og eiendommen. En tilkobling for overvåking av linjefeil for brann, innbrudd eller feilalarmer sender alarmene direkte til alarmsentralen og/eller til dine egne kontaktpersoner.

Ideelt sett brukes alarmsystemet i forbindelse med CCTV (overvåkningskamera) og systemer for adgangskontroll. De produserer omfattende mengder data om hendelser som kan være nyttige i for eksempel politietterforskninger.

Vi tilbyr helhetlig styring av alle alarmsystemer – fra planlegging og installasjon til vedlikehold, slik at du ikke trenger å bekymre deg for sikkerheten i eiendommene dine. Vi identifiserer den beste løsningen for deg og tar oss av alle nødvendige elementer slik at både brukerne og eiendommen er ordentlig sikret.

Våre alarmsystemer kan leveres både som trådløs eller kablet løsning, avhengig av det tekniske oppsettet.

Kom i kontakt

 

Kontakt oss