Teknisk rådgivning optimaliserer teknologien i bygg

 
I dag møter eiendomseiere stadig flere krav fra leietakere, sluttbrukere og det offentlige. Våre…

I dag møter eiendomseiere stadig flere krav fra leietakere, sluttbrukere og det offentlige. Våre tekniske rådgivere kan hjelpe deg å velge de rette teknologiske løsningene for å tilfredsstille kravene. 

Leietakerne ønsker energieffektivitet, driftssikkerhet og økt produktivitet, mens brukerne av bygget krever godt inneklima, god plass og sikre arbeidsforhold. Myndighetene setter krav til bærekraft, blant annet beskrevet i EUs direktiv om mer energieffektive bygninger (EDPB), som tar sikte på å fremskynde kostnadseffektiv rehabilitering av eksisterende bygg og øke bruken av smartteknologi.

Caverion har tekniske rådgivere som kan hjelpe deg med å innfri kravene til alle disse interessentene ved å sørge for at bygget ditt, med all sin teknologi, fungerer optimalt.

4 steg i teknisk rådgivning

 1. Analyse av mulighetene avdekker potensielle forbedringer
  Å identifisere mulighetene er det første steget mot å optimalisere teknologien i bygget slik at det dekker behovene på en best mulig måte. De tekniske rådgiverne i Caverion har lang erfaring med å identifisere, vurdere og levere forbedringer til alle typer bygg.
 2. Tekniske vedlikehold og tilsyn sørger for at teknologien i bygget fungerer som den skal
  Skal eiendommen fungere optimalt, er det viktig at de bygningstekniske systemene blir regelmessig inspisert. Slik overvåking bidrar til å sikre at de tekniske systemene fungerer som planlagt.
 3. Simuleringer som estimerer effekten av nye investeringer
  Ved å kjøre simuleringer kan den tekniske rådgiveren for eksempel beregne energibruken til bygget ditt i ulike scenarier, som igjen gjør det enklere å velge den tekniske løsningen som er best egnet.
 4. Miljøsertifiseringer som sikrer ren drift 
  Som partner hjelper vi deg med å nå målene dine for bærekraft. En teknisk rådgiver vurderer dagens situasjon, setter mål og former en strategi for implementering, rapportering og kontinuerlig utvikling av alle handlinger relatert til bærekraft.

Alle tjenestene ovenfor tjener forskjellige formål, og de utfyller hverandre. Fortell oss om din situasjon, så kan vi finne fram til de tjenestene som skal til for å maksimere produktiviteten og funksjonaliteten til eiendommen din.

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder