tn_torkil-og-knut-008.jpg
05.03.2024 Pressemeldinger

Caverion og Assemblin samles i ett konsern

Det europeiske investeringsselskapet Triton har besluttet å samle Assemblin og Caverion i ett stort, felles konsern. Det sammenslåtte morselskapet, Assemblin Caverion Group, blir ett av Nord-Europas største tekniske entreprenørselskap.   

Les meldingen fra Triton her

Det nye konsernet, som hovedkontor i Stockholm, får nærmere 22 000 ansatte i ti land og en omsetning på 3,8 mrd. euro (2023-tall), tilsvarende 43,6 mrd. NOK.  

Assemblin Caverion Norge AS får 3 500 ansatte og en omsetning på 6,4 mrd. NOK. Dette plasserer det nye selskapet blant de ti største i den norske byggebransjen målt i omsetning, og blant de fem største i antall ansatte.  

Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin AS, er tildelt rollen som leder for Assemblin Caverion Norge. Han fortsetter som operativ sjef for Assemblin AS og vil også tre inn som styreleder i Caverion Norge AS. Knut Gaaserud fortsetter i stillingen som administrerende direktør i Caverion Norge. 

Mats Johansson, konsernsjef i Assemblin, blir konsernsjef for Assemblin Caverion Group. Jacob Götzsche, konsernsjef i Caverion, blir operativ styreleder for det sammenslåtte selskapet. Han får hovedansvar for det europeiske markedet, og i oppstarten også Finland. 

Nytt norsk konsern 

Sammenslåingen innebærer at Assemblins og Caverions norske selskaper blir formelt samlet i Assemblin Caverion Norge AS.  

I første fase vil de norske virksomhetene bli drevet videre som selvstendige enheter under dagens merkenavn. Det er et mål at selskapene gradvis skal kunne utnytte hverandres styrker for å optimalisere resultatene og tilføre hverandre kompetanse.  

Juridisk vil endringen være gjeldende fra april. I perioden frem til dette vil det bli etablert en styringsgruppe for Norge med representanter fra begge selskapene. Styringsgruppen vil jobbe med å fastsette ledelsesstruktur og bestemme rammene og det videre aktivitetsløpet for det første driftsåret. Høsten 2024 vil det utarbeides en felles, langsiktig strategiplan som setter retningen for de neste tre årene. 

Styrker begge organisasjonene 

– Beslutningen fra Triton kom for kort tid siden. Det er derfor mange detaljer og forhold som fortsatt må avklares. Vi skal nå sikre at den videre prosessen skjer smart, kontrollert og med riktig fokus. Målet er å styrke både Assemblin og Caverion gjennom å hente ut det beste fra begge organisasjonene, sier Torkil Skancke Hansen. 

Gjøre hverandre gode 

Norden er den eneste regionen hvor begge selskaper er representert side om side. De to lederne er opptatt av mulighetene det gir i markedet. 

– I Caverion har vi vært gjennom 150 år med utvikling og endringer. Nå gjør vi oss nå klare til en ny og spennende fase. Assemblin har en tung posisjon innenfor spesielt rørfaget i Østlandsområdet. Caverion har hatt fokus på teknisk flerfaglighet, landsdekkende prosjekt- og serviceavdelinger og nasjonale avtaler, med hovedtyngden av omsetning innen elektro, sier Knut Gaaserud.  

– Summen av tilstedeværelse, geografi og faglig tyngde gir oss mulighet til å gjøre hverandre gode gjennom å rendyrke spisskompetanse og egenartene våre, og jeg ser mange muligheter for å betjene begge selskapenes kunder på en enda bedre måte fremover. Etter de første, innledende møtene har vi også sett at vi har mye felles når det gjelder kultur, noe som vil være avgjørende for å få ut synergier gjennom å bygge en ny, stor og trygg aktør, sier Gaaserud. 

Bildetekst: 

Torkil Skancke Hansen får rollen som leder for det sammenslåtte norske konsernselskapet Assemblin Caverion. Knut Gaaserud fortsetter i stillingen som administrerende direktør i Caverion Norge. 

For mer info, kontakt: 

Torkil Skancke Hansen, mob. 975 77 554   torkil.hansen@assemblin.no

Knut Gaaserud, mob.  918 15 318   knut.gaaserud@caverion.com

Kommunikasjonsansvarlige: 

Assemblin: Kjell Arne Nordli, mob. 91 60 25 25 kjell.arne.nordli@assemblin.no

Caverion: Ole Kristian Lunde, mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.com

Fakta og bakgrunn 

Assemblin har hatt Triton som eier siden november 2015 og har hatt god vekst og positiv fremgang i denne perioden. Omsetningen i Norden (Sverige, Norge og Finland) har økt fra ca. 5 til ca. 15 milliarder kroner, fortjenestemarginen har gått opp fra 2 til 7 prosent og Assemblin har blitt et etablert merkenavn i det nordiske markedet. https://www.assemblin.com/no/

I 2023 kjøpte Triton seg også opp i Caverion. De har nå sikret seg fullt eierskap og etter planen tas Caverion av børs i løpet av andre kvartal 2024. 5. mars kunngjorde Triton beslutningen om å slå sammen Assemblin og Caverion slik at de i fellesskap kan bygge Nord-Europas største tekniske entreprenørselskap. www.caverion.no

Om Triton 

Triton ble grunnlagt i 1997 og er en ledende europeisk spesialistinvestor i mellomstore selskaper og eies av sine partnere. Triton fokuserer på virksomheter som leverer kritiske varer og tjenester innen forretningstjenester, industriell teknologi, helsevesen og forbrukersektorer. Triton har 11 kontorer med over 200 fagfolk og investerer gjennom tre komplementære All Weather-strategier: Mid-Market Private Equity, Small Mid-Cap Private Equity og Opportunistic Credit. For å lære mer om Triton, vennligst besøk: www.triton-partners.com

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

My Request on: