Foto Aktuell Sikkerhet, Even Rise.JPG
28.06.2024 Pressemeldinger

Omfattende sikkerhetsleveranse til landets fengsler

Etter å ha jobbet med sikkerhets- og overvåkningssystemer ved flere fengsler de siste årene har Caverion-teamet fått gode tilbakemeldinger på utførelsen av sine sikkerhetsløsninger. Basert på selskapets kompetanse, samt en god anbudsbesvarelse, har Caverion nå blitt tildelt kontrakten for leveranse av tekniske sikkerhetssystemer og Service- og vedlikeholdsavtale på teknisk brukerutstyr til KDI.
 

I alt administrerer KDI (Kriminalomsorgsdirektoratet) 56 fengsler (fengsler og overgangsboliger), samt 34 friomsorgskontorer. Caverion har satt sammen et kompetanseteam og har allerede hatt et oppstartsmøte for å gå i gang med planleggingen av dette omfattende oppdraget. 
Kontrakten har potensielt en varighet på syv år, strukturert som en treårsavtale med mulighet for forlengelse ett år om gangen i ytterligere fire år. For hele perioden har kontrakten en verdi på rundt 200 mill. kr. 
– Vi er selvsagt svært fornøyd med dette og gleder oss til å ta fatt, sier Knut Erik Melstrøm, som signerer avtalen på Caverions vegne.
– Vi mener at de løsningene vi nå skal installere innebærer bedret sikkerhet for innsatte og bedre oversikt og redusert arbeidsmengde for medarbeidere i kriminalomsorgen. 
Hensikten fra KDIs side er å standardisere mer og sikre samme vilkår og leveranser overalt. Det var også et ønske om å redusere antall leverandører og få bedre oversikt og kontroll på løsningene som leveres.  
Det ligger også et element av økt bruk av digitale løsninger for å forenkle hverdagen i fengslene. I utgangspunktet er det en ren sikkerhetsavtale, men med videre potensial. I sum skal leveransene gjøre det enklere å jobbe på tvers for personell som eksempelvis blir overført fra et fengsel til et annet. 
Flere sikkerhetsfag vil være involvert i leveransen. Her inngår bl.a. Varslingssystemer, Toppsystem/situasjonshåndteringssystem, Automatisk adgangskontroll, TV-overvåkning, programvare- og integrasjonsløsninger, Calling, Lytteanlegg og Samband. 
Områder som kan bli inkludert ved flere institusjoner er Pust- og bevegelsessensor, Sikring (Nøkkelhåndteringssystem, skallsikring), Overfallsalarm og samband under fremstilling.
– Med de sikkerhetsløsningene som blir installert av Caverion vil de ansatte spare tid og arbeid og kan jobbe mer effektivt. Vårt system gir mulighet for kamera og løsninger innen sensorteknologi, samt for toveis intercom mellom celle og kontrollrom. 
Avtalen er dekket opp i ulike nivåer. Øverste nivå, høysikkerhetsfengsler, skal leveres fra starten.  Her vil en komplett løsning være aktuelt. Vanlige fengsler vil få standard løsninger med obligatoriske leveranser. Overgangsboliger og friomsorg vil få minimum lovpålagt løsning. Dette vil bety adgangskontroll og noe videre oppfølging. 

Bildetekst:

Caverion ved leder for forretningsutvikling og salg Roar Andersen og key account manager Knut S. Johansen gleder seg over ny kontrakt med Kriminalomsorgsdirektoratet til en verdi på inntil 200 mill. kr.
Foto: Even Rise/Aktuell Sikkerhet

 


 

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Direktør Business Development i Caverion Norge, Roar Andersen, mobil: +47 908 30 310, e-post: roar.andersen@caverion.com
My Request on: