24.10.2019 Articles

Mener arbeiderne har fått utbetalt lønn tilsvarende norsk minstelønn

Caverion mener at siste ukers medieoppslag med påstander om at arbeidere fra Litauen skal ha fått utbetalt 99 kroner på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN) er feil. Caverion mener fremstillingen er unyansert og at uenigheten skyldes ulikt syn blant annet på rett til utbetaling av diett, utover reise og opphold.

Caverion Litauen bekrefter at de har betalt en timelønn som tilsvarer norsk minstelønn. I tillegg til lønn har Caverion også betalt losji og alle reisekostnader for arbeiderne fra søsterselskapet.

Stort behov for innleie

På grunn av store forsinkelser og høyt tidspress i prosjektet, måtte Caverion Norge leie inn et betydelig antall arbeidere, herunder også fra vårt søsterselskap i Litauen.

Sistnevnte mener vi er en produksjonsbedrift, da Caverion Litauen har bekreftet at over 90 prosent av deres årlige omsetning er knyttet til nybygg og tjenester til ettermarkedet i hjemlandet. Vi laget en kontrakt med Caverion Litauen om at norsk lovgivning og gjeldende tariffavtaler skulle følges.

Vil avvente granskningsrapport

Da vi oppdaget at noen av arbeiderne fra vårt søsterselskap ikke var fast ansatt, men innleid fra et annet selskap i Litauen, tok vi tak i dette, og de innleide arbeiderne ble umiddelbart tilbudt fast ansettelse. Dette burde vi ha kontrollert.

Nå pågår det en granskning, og dersom denne skulle avdekke feil vil vi selvfølgelig rette opp i disse.

Seriøs bedrift - organisert siden 1938

Caverion Norge er en seriøs bedrift, som har vært organisert og tilknyttet NHO-systemet siden 1938. Vi følger til en hver tid de gjeldende tariffavtalene vi er en del av. Vi er opptatt av å ta vare på medarbeiderne våre og ha ryddige forhold. Det er trist at det fremstilles som det motsatte.

Caverion har ca. 2 400 medarbeidere i Norge, inkludert nesten 300 lærlinger, fordelt rundt på 50 lokasjoner. Vi er et europeisk selskap med hovedkontor i Finland, og tilstedeværelse i 10 europeiske land. I Norge har Caverion røtter helt tilbake fra 1873 med Frognerkilens Fabrikk Norsk Elektrisk Aktielag.

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

For ytterligere informasjon kontakt: Roar Andersen, Direktør forretningsutvikling, +47 908 30 310, roar.andersen@caverion.com Helene J. Facchini, Markeds- og kommunikasjonssjef, tlf. +47 404 99 922, e-post: helene.johansen@caverion.com
My Request on: