Dette er de vanligste energityvene i bygg

Bli klar over hva som stjeler energi, og du kan spare store summer på enkle tiltak. Det finnes mange energityver i et næringsbygg. Energityvene er dagligdagse ting det er lett å glemme. Den gode nyheten er at enkle tiltak kan gi store besparelser!

– Den vanligste energityven er dårlig styring av systemer og manglende regulering, sier energiingeniør og teamleder i Caverion, Marte Aaltvedt.

Caverions energiingeniører har lang erfaring innen energikartlegging og energibesparende tiltak.

– Dårlig styring kan føre til at bygget bruker strøm på å både varme opp og kjøle ned samtidig, sier Aaltvedt.

Det hun snakker om er systemer som motarbeider hverandre som fører til et høyt energiforbruk. Hvis for eksempel varme-, ventilasjonssystemet og kjølesystemet ikke snakker sammen, vil de jobbe uavhengig av hverandre og dermed forbruke mye energi.

Sjekk om bygget ditt bruker for mye energi 

 

Få kontroll

Varme- og ventilassjonsystemer kan være komplekse

Varme- og ventilasjonssystemer i store næringslokaler er ofte komplekse, noe som kan gjøre det vanskelig å få anlegget til å fungere optimalt.

– Hvis ulike systemer har blitt installert til ulike tider, kan det hende at kommunikasjonen enten ikke er opprettet, eller at den fungerer dårlig. Løsningen er å få kontroll på automatikken i bygget, sier Aaltvedt.

En løsning som sørger for nødvendig kommunikasjon, styring og ikke minst automatisering, av varme- og ventilasjonssystemer vil kunne spare bygget for mye energi.

Enkle tiltak sparer strøm

Enkle tiltak sparer strøm

Dårlige rutiner for ventilasjons- og temperaturkontroll er en annen vanlig energityv.

– Tiltak som nattsenking av de ulike systemene vil gi store besparelser, sier Aaltvedt.

Det samme vil automatisk nedjustering av varme, kjøling eller ventilering av bygg i helger og ferier.

Ved å installere tidsbrytere eller fotoceller for belysning, eller aller helst en kombinasjon av de to, kan man også spare mye strøm.   

Ovner på om sommeren

Energilaster som går hele året er en kjent energityv

– Energilaster som går hele året er en annen energityv vi ofte ser, forteller Aaltvedt.

Dette er typisk gatevarme for snøsmelting og utvendig varme i tak og takrenner som konstant er påskrudd.

– Noe så enkelt som manglende termostatstyring av panelovner og radiatorer er også vanlig. Da vil ovnene kunne stå og trekke energi om sommeren. Helt unødvendig.

Mangel på oversikt og kontroll er altså grunnen til at mange går i «energifella». En driftsleder eller vaktmester har som regel mer enn nok å gjøre, og har derfor ikke overskudd til å oppdage energityvene.

– Ofte blir dette arbeidet sett på som unødig bruk av tid. Men identifisering og utbedring av energityver vil kunne spare driftsselskap og eier for store summer, sier Aaltvedt.

Følg strømmen

Ved å kartlegge butikkeieres forbruk, fant vi forbedringspotensiale for kjøpesenteret

På et kjøpesenter installerte Caverion nylig individuelle strømmålere i hver enkelt butikk.

– Da ble leietakerne klar over sitt eget strømforbruk, i stedet for å bare betale sin vanlige del av totalregningen. Dermed kunne butikkene gjøre enkle tiltak for å få ned forbruket.

Dette er et godt eksempel på energityven «dårlige brukervaner». En bygningseier eller driftsleder bør legge frem klare og tydelige rutiner for leietakernes energibruk.

Noe så enkelt som å holde temperaturen på det anbefalte nivået, mellom 21 og 23 grader, vil gjøre mye for bunnlinja. Det samme gjelder gode rutiner for å skru av unødvendig lys og utstyr. Alle disse eksemplene leder tilbake til oversikt og kontroll.

– I store bygg med mange leietakere er det vanskeligere å holde oversikt. Her bør absolutt automatikk installeres for å få bukt med energityvene, oppfordrer Aaltvedt.

Strømprisene skyter i været. Visste du at mange norske bygg bruker mer energi enn nødvendig? 

- Få tips til enkle energitiltak du kan gjøre selv

Gratis guide!

6 enkle sparetiltak:

  • Start med energioppfølging og få kontroll på automatikken i bygget. Ved komplekse bygg kan sentral driftskontroll (SD-anlegg) installeres.
  • Unngå at systemer motarbeider hverandre. . Hvis varme- og kjølesystemet går samtidig vil de jobbe mot hverandre og dra unødvendig mye energi.
  • Monter lokale termostater på radiatorer og ovner. Da kan temperaturen styres lokalt, sonevis eller i hvert enkelt rom.
  • Skru av lys og varme i helger, ferier og på nattestid. Få oversikt over når bygget står tomt og juster energibruken etter dette. Moderne automatikk kan programmeres for jobben.
  • Skru ned gjennomsnittstemperaturen. Innetemperaturen bør normalt ligge mellom 21 og 23 grader.
  • Lær leietagerne gode rutiner for energibruk. Distribuer informasjon blant brukerne av bygget, og oppfordre til ansvarlighet.