12.02.2024 Pressemeldinger

Rekordresultater for Caverion

Caverionkonsernets årsresultat for 2023 viser en omsetning på 2,49 mrd. euro (28,5 mrd. kr), opp med 5,9 prosent fra 2022. Justert EBITA ble 123,7 mill. euro (1,42 mrd. kr). Ordrereservene var ved årsskiftet på 1,9 mrd. euro (21,9 mrd. kr). 


Caverionkonsernet er notert på Helsingforsbørsen og avlegger regnskap i euro. For børsmelding med flere detaljer: Gå til https://www.caverion.com/investors


– Fjoråret ble et positivt og begivenhetsrikt år for Caverion. Vi så en økt omsetning og en solid lønnsomhet. Både omsetning og justert EBITA endte på rekordnivåer, sier Caverions konsernsjef Jacob Götzsche. 
– Jeg er godt fonøyd med disse resultatene under de markedsforholdene vi nå har, med økte renter, lav investeringsaktivitet, økende geopolitisk usikkerhet og et turbulent byggemarked, sier Götzsche.
Caverion rapporterer i euro og de norske resultatene påvirkes i konsernregnskapet av en negativ valutaeffekt. Den norske virksomheten hadde en omsetning på snaut 4,2 mrd. kr, som representerer en vekst i norske kroner på 11,9 prosent, hvorav 10,3 prosent organisk.
Knut Gaaserud, sjef for Caverion i Norge, viser til et meget godt år for Divisjon Norge. Spesielt servicevirksomheten, som står for ca. tre fjerdedeler av omsetningen, fikk en sterk vekst og et godt resultat. 
Gaaserud peker på installasjon, drift og vedlikehold av ladestasjoner for elbil som et av flere områder som har hatt kraftig vekst, og der Caverion nå har serviceavtaler på nær halvparten av landets 7741 hurtigladere. Hver tredje nye hurtiglader ble i fjor levert av Caverion. 
– Vi har også god vekst innen energieffektive løsninger i bygg, og der 22 Caverion-prosjekter fikk Enova-støtte i første søkerunde. Det profesjonelle markedet for solenergi er i en spennende utvikling og 2023 ble året der flere større prosjekter ble gjennomført, bl.a. på Norsk Oljemuseum i Stavanger. Vi har en meget sterk sikkerhetskultur og hadde ‘bare’ fire fraværsulykker (ned fra seks i 2022) og nådde en LTIFR på 1,0, noe som er det laveste i vår 150-årige historie, sier Gaaserud. 

Bildetekst:
– Museet i Stavanger tilegnet den norske oljehistorien er delvis soldrevet. I høst ble et stort solcelleanlegg montert som dekker rundt 20 prosent av energiforbruket på museet, forteller Knut Gaaserud, sjef for Caverion i Norge.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: