11.03.2024 Pressemeldinger

Oslo universitetssykehus med Norges største energisparekontrakt

Oslo universitetssykehus HF (OUS) har forpliktet seg til betydelige kutt i energibruk innen 2030 og inngår EPC-kontrakt i fornyet og tilpasset versjon med to av markedets tungvektere på området, Caverion og GK.

Kontrakten fordeles forholdsmessig etter poengscoren fra konkurransen. Kontraktsverdien er basert på tilbudte målpriser og er en 4 års rammeavtale, der Caverion har vunnet frem som primær kontraktspart. Oppdragsfordelingen er med bakgrunn i konkurransens evalueringsscore satt til 75 prosent Caverion og 25 prosent GK. Som vinner av konkurransen er også Caverion tildelt oppdraget «Energifaglig rådgivning», som innebærer blant annet rådgivning om prioritert rekkefølge og omfang.

– OUS har 1 million kvm sykehusbygg som skal redusere årlig energibruk med 60 millioner kWh innen 2030. Dette vil kreve betydelige investeringer og vi er glade for å få med oss kompetansemiljøene i Caverion og GK for å realisere denne ambisjonen, sier Steinar Holm, leder av eiendomsvirksomheten i OUS.

Energy Performance Contracting (EPC) basert på NS 6430 har utvilsomt vært en effektiv gjennomføringsmodell for energisparing i norske næringsbygg de siste 15 årene. Gjennom utstrakt markedsdialog har OUS i samarbeid med Norconsult gjort betydelige tilpasninger for å gjøre kontraktsmodellen best mulig egnet for sykehusbygg og mer attraktiv for markedet.  

– Vi har grunnleggende tro på EPC som det fremste verktøyet for lønnsom energisparing, men har lenge sett behov for å justere på tidligere kjent praksis hva gjelder risikofordeling mellom leverandør og byggeier, sier Ola Lindh, prosjekteier i OUS. Forbedringene i konkurranseformen og kontrakten er gjennomført med motivasjon for å skape en best mulig gjennomføringsmodell for OUS spesielt, samt å vekke og utvikle markedsinteressen for EPC generelt, avslutter han.  

Knut Gaaserud, Adm. dir. i Caverion Norge er svært tilfreds med kontraktstildelingen fra OUS.

– Caverion har lang erfaring med leveranser av EPC-prosjekter til norske kommuner og private næringsbygg. Vi ser et enormt potensial for energibesparelser i offentlige bygg, og EPC-modellen legger opp til et samarbeid mellom byggeier og entreprenør som skal sikre gode resultater. De senere årene har Caverion utelukkende jobbet med EPC-prosjekter til private eiendomsbesittere fordi konkurransegrunnlagene for offentlig anskaffelse av EPC har medført for stor risiko for oss som entreprenør, sier han. Kontrakten fra OUS var selskapet derimot svært interessert i.

– OUS har utført en strålende jobb med å finne en modell som har gjort det interessant for oss å delta i denne konkurransen. Vi er svært stolt av førsteplassen og at OUS med dette anerkjenner vår kompetanse og vår kvalitet, og våre energirådgivere, tekniske prosjektledere og teknikere gleder seg til å ta fatt på arbeidet med energioppgradering av OUS’ bygningsmasse, sier Knut Gaaserud.

Bildetekster:

Bilde1:

Caverion-sjef Knut Gaaserud flankert av Ola Lindh, prosjekteier i OUS (bak) og Steinar Holm, leder av eiendomsvirksomheten i OUS. 

Bilde 2:

Steinar Holm, leder av eiendomsvirksomheten i OUS og Ola Lindh, prosjekteier i OUS, sammen med de ansvarlige for tilbudet fra Caverions side.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: