Caverion workers at vantage point, smiling (MG_1651).jpg
16.08.2023 Pressemeldinger

Resultatforbedringen fortsatte for Caverion

Caverionkonsernet hadde en inntektsvekst på 12,5 prosent til  1.243 mill EUR i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Justert EBITA ble på EUR 50 (40,3) mill., eller 4.0 (3.6) prosent av omsetningen. I Norge økte selskapet omsetningen i norske kroner med 14,9 prosent.

Caverion i Norge hadde i første halvår sammenlignet med fjoråret en pen fremgang, tilsvarende fra 180 til 183 mill. euro. Mye av fremgangen i norske kroner svekkes av valutaeffekten under omregningen til euro.

– I et ellers noe krevende marked er vi fornøyd med at selskapet har greid å få en såpass solid omsetningsøkning. Vi tar likevel ingenting for gitt og følger kundene våre tett i en tid som er krevende også for mange av dem, sier Knut Gaaserud, adm. dir. for Caverion i Norge.

Konsernsjef i Caverion Jacob Götzsche kommenterer:

– Caverion fortsatte på vår lønnsomme vekstbane i andre kvartal 2023. Sammen med det sterke første kvartalet er det økonomiske resultatet for H1/2023 klart foran året før. Vi forventer at vår solide ordrereserve vil støtte inntektsveksten også fremover.

– Samlet sett har virksomheten vår så langt vært ganske motstandsdyktig mot den høye inflasjonen og økende rentenivå. Mens de økende rentene har bremset visse segmenter av byggemarkedet, har innvirkningen på Caverions prosjektvirksomhet som helhet vært beskjeden.

I tråd med strategien om bærekraftig vekst har selskapet i første halvår kjøpt TM Voima-gruppens transformatorstasjon- og kraftoverføringslinjevirksomhet i Finland og i Estland, samt CRC Clean Room Control AB i Sverige.

I Norge ble VVS Teknikk på Møre med 35 ansatte kjøpt. Dette er en tverrfaglig VVS-entreprenør med kundekrets i hovedsak på Sunnmøre. Selskapet omsatte i 2022 for 78,8 mill. kr. Kundene er i det profesjonelle markedet innen industri, kontor, butikker, offentlig etc. De arbeider innen de tre fagområdene Ventilasjon, Rør og Byggautomasjon.

 NØKKELTALL for 2. kvartal, 1. april – 30. juni 2023

﴿ Inntekter: EUR 628,2 (577,0) millioner, opp med 8,9 (5,9) prosent. Den organiske veksten var 8,6 (4,7) prosent. Tjenestevirksomheten økte med 5,0 (7,7) prosent. Prosjektvirksomhetens inntekter økte med 16,4 (2,5) prosent.

﴿ Justert EBITA: EUR 25,5 (22,9) millioner, eller 4,1 (4,0) prosent av omsetningen, opp med 11,4 prosent.

﴿ EBITA: EUR 13,2 (21,4) millioner, eller 2,1 (3,7) prosent av inntektene, påvirket av kostnadsrefusjonen på EUR 10,0 millioner til Bain Consortium

﴿ Driftsresultat: EUR 8,9 (17,5) millioner, eller 1,4 (3,0) prosent av omsetningen, ned med 49,1 prosent.

Tallene i parentes refererer til tilsvarende periode året før.

For flere detaljer, fremtidsutsikter og alt offentlig materiale: Besøk www.caverion.com/investor

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: