Caverion Esco.jpg
08.08.2022

Omsetningsvekst og bedre marginer for Caverion

Caverionkonsernets omsetning økte i 2. kvartal med 5,9 prosent fra samme kvartal i fjor til 577 mill. euro (5,7 mrd. kr). Også lønnsomheten viste fortsatt fremgang. Justert EBITA ble forbedret med 16 prosent til 22,9 mill. euro og den justerte EBITA-marginen endte på 4,0 prosent. 

Se hele kvartalsrapporten og presentasjonen her: https://www.caverion.com/investors/

For Norge ble kvartalsomsetningen på 882 mill. kr, og for første halvår totalt 1,8 mrd. kr. I kvartalsrapporten trekkes Norge frem sammen med Østerrike, Finland og Tyskland som de divisjonene som i 2. kvartal har hatt best utvikling i konsernet med hensyn til lønnsomhet. 
Norge har ca. 16 prosent av de ansatte i konsernet og en tilsvarende andel av omsetningen, og er sammen med Sverige, Finland og Tyskland blant de fire største landene for Caverion. Konsernet har virksomhet i ti land i Europa.
– En god start for vår nye strategiperiode, konkluderte konsernsjef Jacob Götzsche under kvartalspresentasjonen, som ble streamet live fra hovedkontoret i Helsingfors med analytikere og investorer i salen.
Både service- og prosjektvirksomheten bedret resultatene i 2. kvartal. Service står for omtrent to tredjedeler av den totale virksomheten, Prosjekt den resterende tredjedelen.
Samlet for 1. halvår endte omsetningen på 1,1 mrd. euro (10,9 mrd. kr), opp 4,4 prosent fra samme periode i fjor. Ordrereservene fortsatte å øke med 6,6 prosent mot foregående år til 1,9 mrd. euro. Justert for valutaeffekter representerer det en økning på 7,7 prosent.
– I et marked med flere utfordringer ser vi at megatrender med digitalisering og bærekraft er med på å åpne muligheter for Caverion. Krav til bedre energieffektivitet, økende digitalisering, automatisering og ny teknologi i bygg er med på å øke etterspørselen for våre tjenester og løsninger, sier Knut Gaaserud, adm. dir. for Caverion i Norge. Han påpeker at selskapet er godt posisjonert for å levere tjenester innen disse områdene.

Flere oppkjøp i kvartalet
I Norge ble det i kvartalet gjort ett mindre oppkjøp; Kaldt og Varmt AS i Askim med fem ansatte. 
– Vi er forsiktige med oppkjøp og ser etter kvalitetsselskaper som kan addere virksomhet og kompetanse som matcher og supplerer vår egen organisasjon, sier Gaaserud.
Også andre steder i konsernet ble flere virksomheter overtatt. DI-Teknik, et av Danmarks største selskaper for industriell automasjon, ble overtatt med sine 185 ansatte. WiCo (Wind Controller) med 40 ansatte er en ledende teknisk konsulent og serviceleverandør til den finske vindkraftindustrien. Med dette oppkjøpet utvider Caverion sin leveransekapasitet innen energisektoren. Også WT-Service Oy ble overtatt i Finland. De leverer industrielt vedlikehold, installasjons- og prosjekttjenester i Vasaregionen i Finland. I Østerrike ble Porreal Group med 380 ansatte overtatt. De leverer ulike tjenester innen eiendomsforvaltning og representerer en kraftig styrking av Caverions markedsposisjon i det østerrikske markedet.
Til tross for en positiv omsetnings- og resultatutvikling ble det under presentasjonen ikke lagt skjul på at året så langt har budt på særlige utfordringer. Blant annet har krigen i Ukraina medført prisøkninger og en mer krevende leveransesituasjon for mange byggematerialer. Samtidig består fortsatt koronaeffekten, med langt høyere sykefravær enn i et normalår. 

Se hele kvartalsrapporten og presentasjonen her: https://www.caverion.com/investors/
 

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: