Ingeborgprisen 22.jpg
24.10.2022

Ingeborg-prisen til Caverion

Caverion Norge ble vinner av Ingeborg-prisen 2022. Prisen gis for godt holdningsarbeid over tid og for bidrag til å gjøre rørbransjen mer attraktiv som arbeidsplass for kvinner.

– Vi deler ut Ingeborg-prisen 2022 til en av Norges største tekniske totalleverandører, fordi de viser vei for hvilke holdninger som hører hjemme i bygg og anleggsbransjen – og fremmer at yrkene kan like godt utføres av kvinner som menn, sier Eli Heyerdahl Eide, leder av Ingeborg-nettverket.

Adm. dir. for Caverion Norge Knut Gaaserud tok imot prisen, som ble delt ut under VVS-dagene på Nova Spektrum på Lillestrøm.
– Det er alltid hyggelig å få anerkjennelse for det vi har gjort, og denne prisen synes jeg er stas å vinne! Men jeg vet samtidig at arbeid med kulturendring er langdistanse, og at det er mye jobb vi og bransjen forøvrig må gjøre fremover,

Ingeborg-nettverket har hentet navnet fra Norges første kvinnelige rørlegger og deler hvert år ut denne prisen til en person, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å løfte frem og bedre forholdene for kvinner i yrket. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Det første Caverion fikk på agendaen var at garderobefasilitetene måtte bedres. I februar 2018 innførte de kontraktskrav om separate garderober med låsbar før for både kvinner og menn, uansett om bygget hadde ett eller flere kjønn tilstede på anleggsplassene. Det var et viktig innspill i arbeidet Ingeborg-nettverket hadde satt i gang for å påvirke tariff og lovkrav på dette området. 

I 2021 satt de i gang en stor kampanje for å gjøre medarbeiderne kjent med hva trakassering og seksuell trakassering er, hvordan en varsler, og eget kurs om hvordan en håndterer varsler for alle de som mottar og skal håndtere varsel. I bedriften er alle verneombud, tillitsvalgte, HMSK-rådgivere, HR-medarbeidere og ledere på kurs i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet.»

– Vi vet at det å jobbe med holdningsendringer er en lang og krevende prosess, og vi synes det er flott at dette nå er et av bedriftens bærekraftsmål – innen 2025 skal 0 prosent av medarbeidere oppleve trakassering på jobb, andelen kvinner skal være på 15 prosent og 100 prosent likt betalt for likt arbeid, sier Eli.

Skulpturen av engelen med boksehansker som følger prisen er laget av keramiker Elisabeth Helvin.

Adm. dir. for Caverion Norge Knut Gaaserud tok imot Ingeborg-prisen, som ble delt ut under VVS-dagene på Nova Spektrum på Lillestrøm. Prisen ble overrakt av Eli Heyerdahl Eide, leder av Ingeborg-nettverket.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: