Caverion_Technician car.jpg
17.02.2022

Fortsatt fremgang og sterk ordrereserve for Caverionkonsernet

Caverionkonsernets årsresultat for 2021 viser en omsetning på 2,1 mrd. euro (21,5 mrd. kr). Justert EBITA ble 88 mill. euro (883 mill. kr). Ordrereservene vokste til 1,9 mrd euro (19 mrd. kr), opp med 15,8 prosent fra foregående år.

Caverion er notert på Helsingforsbørsen og avlegger regnskap i euro. For børsmelding med flere detaljer: Gå til https://www.caverion.com/investors

– Jeg er glad for at den bedrede lønnsomheten som viste seg gjennom året fortsatte i fjerde kvartal, sier Caverions konsernsjef Jacob Götzsche. I likhet med i forrige kvartal trekker Götzsche frem Norge som eksempel på land hvor virksomheten går bra.
– Jeg er særlig glad for den positive fremgangen som fortsatte i Sverige, Tyskland, Norge, Østerrike og Industri-området vårt gjennom året.
Han peker på at veksten i ordrereservene legger et godt fundament for videre lønnsom vekst i 2022.
Knut Gaaserud, sjef for Caverion i Norge, viser til et totalt sett godt år for Division Norway. Service-området, som står for to tredeler av omsetningen, fikk sterk vekst og et godt resultat.
– Ordrereservene for vår norske virksomhet vokste mot slutten av året, og vi vil fortsette med strategiske oppkjøp der vi ser at vi kan styrke eget tjenestetilbud gjennom det, sier Gaaserud.
Et generelt trekk i bransjen er at bygninger får stadig sterkere innslag av teknologi. Behovet for nye tjenester og digitale løsninger forventes dermed å øke fremover. 
– Vi ser at dette åpner nye muligheter for Caverion ved at kunder ønsker outsourcing av drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Vi skal fokusere i dette segmentet gjennom å tilby smarte og energieffektive tjenester, sier Gaaserud.
Et annet aktuelt trekk som vil prege bransjen fremover er bærekraft- og miljøspørsmål.
– Vi ser en økende etterspørsel etter tjenester som støtter bærekraftsprofilen for bygg og prosjekter, slik som energistyring og -effektivisering. Vi forventer også at EU-taksonomien og andre myndighetsreguleringer i økende grad vil være styrende, både for nybygg og rehabilitering. Som kjent vil Energy Performance of Buildings-direktivet (EPBD) stille krav om at alle nybygg fra 2021 skal være nær energinøytrale (near zero-energy buildings – NZEB). Caverion er godt posisjonert til å bistå i denne omstillingen, sier Gaaserud.
For Caverionkonsernets eget vedkommende faller en tredel av omsetningen allerede innunder EUs taksonomi. I likhet med mange andre selskaper jobber selskapet videre med å identifisere og tallfeste taksonomi-relevant omsetning.
Etter at virksomheten i Russland ble solgt har Caverion nå virksomhet i ti land. I Norge har selskapet 2 300 medarbeidere av totalt 14 000 i konsernet. 

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: