Caverion kontor.jpg
08.03.2022

Caverion kjøper et av Danmarks største automasjonsselskaper

Caverion har kjøpt 80 prosent av aksjene i DI-Teknik A/S. DI-Teknik er et av Danmarks største industrielle automasjonsselskaper med rundt 185 ansatte og mer enn 25 års erfaring innen automasjon og industriell elektrifisering.

DI-Teknik opererer som en fullserviceleverandør (design, dimensjonering, programmering, installasjon og vedlikehold) innen industriell automasjon, IT og elektrifisering. Selskapets inntekter i 2020/21 utgjorde 27,8 millioner euro, hvor automasjon sto for størstedelen av virksomheten. DI-Teknik er heleid av holdingselskapet Teknik-Invest ApS. Partene har blitt enige om ikke å offentliggjøre transaksjonsprisen.

– Ettersom vi hovedsakelig har operert i det større København-området, gir Caverions størrelse, landsomfattende tilstedeværelse og kapasitet betydelige fordeler for å videreutvikle virksomheten. Vi tror vi kan skalere opp tilbudet vårt innen industriell automasjon og relaterte tjenester mer bredt i Danmark og internasjonalt på tvers av alle Caverion-land, sier Rasmus Thygesen, administrerende direktør i DI-Teknik.

– Dette oppkjøpet vil bringe helt ny ekspertise og kapasitet innen industriell automasjon til Caverion i Danmark. Transaksjonen gir oss tilgang til store vekstsegmenter i det danske markedet, som Pharma og Life Science, Food and Ingredients, Utility, inkludert avløpsvann og energi, og prosessindustri generelt. Det styrker også vår evne til å tilby smarte, digitale og bærekraftige løsninger for industrisegmentet på bred basis utenfor Danmark. Vi er veldig glade for at de svært dyktige fagfolkene fra DI-Teknik slutter seg til teamet vårt, sier Carsten Sørensen, leder for Caverion Danmark.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

My Request on: