26.08.2021 Articles

Virtuell smartby bidrar til ekte bærekraft

Ved å gjennomføre oppdrag i Caverions virtuelle smartby kan du nå tjene grønne poeng, som i løpet av våren 2022 vil bli gitt som pengedonasjon til å ivareta Østersjøen, et av de mest forurensede havområdene i verden. – Vi kan ikke løse klimakrisen ved å bare snakke om det, vi må gjøre faktiske tiltak, sier adm. direktør i Caverion Knut Gaaserud.

Bærekraftstiltaket lanseres 26. august som er den internasjonale Østersjødagen. 

- Om vi gjør de riktige tingene når vi bygger, rehabiliterer og drifter bygg så trenger ikke dagens behov gå på bekostning av fremtidens generasjoner. Derfor ønsker vi å oppmuntre folk til å øke sin kunnskap om hvordan smartbyer og byggteknologi kan bekjempe klimakrisen, og samtidig legge til rette for at de som skal bruke byggene har et godt inneklima og trives, sier Gaaserud.

Ved å gjennomføre tre oppdrag i Caverion SmartCity (engelsk nettside), vil Caverion donere på dine vegne til John Nurminen Foundation som jobber med å redde Østersjøen og dens arv for fremtidige generasjoner.

 

Ambisiøst og konkret bærekraftsmål

- Caverions bærekraftsmål er at våre tjenester og løsninger skal gi en reduksjon i klimagassutslipp som skal være 10 ganger større enn vårt eget utslipp innen 2030. I 2025 skal vi være på 5-gangen. Vi velger bevisst å fokusere og investere for å sikre at vi når dette målet, avslutter Gaaserud.

Østersjøen er et av de mest forurensede havene i verden. Hver sommer blomstrer blågrønne alger over store deler av havet, noe som gjør vannet ubeboelig for andre arter. Klimaendringer akselererer den skadelige virkningen på dette delikate økosystemet. Vi må reparere og beskytte Østersjøen for å skape sunne, bærekraftige miljøer for befolkningen og økosystemene som omgir og bebor det.

 


 

Slik gjør du: 
1. Gå til SmartCity.Caverion.com 
2. Klikk på tre steder for å lære om måter å øke bærekraften i bebygde miljøer. Ved å klikke på stedene tjener du “grønne poeng”.
3. Tjener du tre grønne poeng gir vi tre Euro til donasjonspotten vår for Østersjøen! Med andre ord vil vi donere 3 euro for hver 3 steder besøkt av en individuell besøkende i løpet av kampanjen!

Denne kampanjen er ment å øke bevisstheten om smarte byløsninger som bidrar til å skape bærekraftige bygde miljøer. Grønne poeng opptjent ved misbruk av kampanjesiden teller ikke. Caverion er ansvarlig for den endelige donasjonen, som vil bli kunngjort i 2022.


Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

For ytterligere informasjon, kontakt: Helene J. Facchini, Markeds- og kommunikasjonssjef, tlf. +47 404 99 922, e-post: helene.johansen@caverion.com
My Request on: