Caverion Oslo.jpg
04.02.2021 Pressemeldinger

Hvordan kan bygg, industri og infrastruktur oppfylle EUs ambisiøse klimaforskrifter? Hvordan kan digitalisering og teknologi i bygg bidra til å oppnå bærekraftsmål?

Er bygget mitt trygt, attraktivt og brukervennlig?  
 

Disse spørsmålene og mange flere er høyt oppe på agendaen til investorer, eiendomseiere, leietakere og brukere, og bare noen få av temaene som Caverion dekker på sin nye nettside, caverion.no.

 

Hvordan vi lever og jobber formes av alt det vi bygger rundt oss. Og her spiller teknologien en avgjørende rolle. Men det handler ikke om selve teknologien. Det handler om det vi oppnår i livene våre, og de opplevelsene vi skaper. For å leve, jobbe og reise er vi avhengig av bygg, industri og infrastruktur, samtidig står de for en stor andel klimagassutslipp. 

I følge FNs estimater står byer for mer enn 70% av verdens totale klimagassutslipp. Industriområder, transport og bygninger er blant de største bidragsyterne. Ved å modernisere og digitalisere bygg kan vi redusere CO2-uslippene med 20 prosent. Det er en klimagevinst vi ikke kan la stå urørt. 

Men dagens behov trenger ikke gå på bekostning av fremtidens generasjoner. "Fokuset på å gjøre våre urbane miljøer mer bærekraftige er vårt største løfte for å bekjempe klimakrisen samtidig som vi tilrettelegger for produktivitet og trivsel for mennesker i generasjoner framover" kommenterer Ines Pettigrew, VP of Marketing, CX & Sales i Caverion Group.

Hvordan bygg kan være game-changer innen bærekraft  

Som eier eller forvalter av eiendom ønsker du smarte, bærekraftige og attraktive bygg, med fornøyde leietakere.  
Disse behovene er annerledes enn det de var før. Når vi bygger nye bygg i dag, bør det være en selvfølge at disse skal være smarte og bærekraftige. Men det er særlig i rehabilitering av bygg den største klimagevinsten ligger. Bærekaftige bygg er ikke bare bra for miljøet og lommeboka, de er også høyt ettertraktet av leietagere og brukere. 

Det er mange utfordringer – og på våre nye nettsider kan du bli bedre kjent med hvordan de kan tilnærmes og løses i ulike scenarioer, være seg sykehus, barnehager, skoler, butikker, restauranter, boliger, kjøpesentre, tunneler, jernbane, flyplasser, bybaner, ladestasjoner eller kontorbygg. Vi har 2 400 medarbeidere fra Mandal i sør til Tromsø i nord som ser etter løsninger og forbedringer når vi utfører arbeidet vårt. For oss handler det om fagekspertise og yrkesstolthet. Caverion er forpliktet til å bekjempe klimaendringene og vi har satt oss et ambisiøst bærekrafts mål innen 2030; å skape bærekraftige ringvirkninger gjennom våre løsninger, som gir en reduksjon av klimagassutslipp (håndavtrykk) 10 ganger større enn vårt eget utslipp (fotavtrykk). Sammen med våre kunder skaper vi en mer bærekraftig fremtid. 

Se hvordan Caverion skal nå sitt ambisiøse bærekraftsmål, og hvordan bygg, industri og infrastruktur kan bekjempe klimaendringene med smarte og bærekraftige bygg og løsninger på caverion.no, og hvordan det er å jobbe i Caverion på jobb.caverion.no 
 

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Tilbakemelding eller spørsmål? Ta kontakt med marketing.no@caverion.com  (marketing.no@caverion.com ) 
My Request on: