27.09.2021 Pressemeldinger

Caverion skal være klimapositiv

– Vårt klimamål er innen 2030 å ha en positiv klimaeffekt ti ganger større enn våre egne utslipp. Slik beskriver Caverion Norges adm. direktør Knut Gaaserud selskapets klimaambisjoner i årets bærekraftsrapport.

Den positive klimaeffekten skaper selskapet gjennom tjenester, løsninger og produkter som reduserer energiforbruk og utslipp for kundene.

– Når vi bygger nye bygg i dag, bør det være en selvfølge at disse skal være smarte og bærekraftige. Men det er særlig i rehabilitering av bygg den største klimagevinsten ligger. Ved å digitalisere og modernisere eksisterende bygg, koble de opp mot vårt Remote Center, energieffektivisering og installere ladestasjoner bidrar vi til betydelig utslippskutt, forteller Gaaserud.

Bærekraftige bygg er ikke bare bra for miljøet og lommeboka, de er også høyt ettertraktet av leietagere og medarbeidere, understreker han.

 

Fem ganger større positiv klimaeffekt enn utslipp i 2025

Caverions utslipp, som i hovedsak kommer fra energiforbruk i egne lokaler og servicebiler, skal reduseres. Allerede i 2025 skal den positive klimaeffekten gjennom prosjekter for kunder være fem ganger større (Scope 1-2).

Caverion er medlem av UN Global Compact, og skal bidra på syv av FNs 17 bærekraftsmål med i alt 17 KPIer fordelt på ESG-strukturen; Environment, Social og Governance.

 

Lønnsomhet skal komme fra bærekraft

–  Som far til to barn er jeg stolt av å jobbe i et selskap som faktisk tjener på å hjelpe kundene våre med å redusere energiforbruk, kutte utslipp og generelt bli mer bærekraftige. Vi øker investeringer i bærekraftige leveranser, og det skal være vår hovedkilde for lønnsomhet, sier Gaaserud.

 

Bildet: Adm. direktør i Caverion Norge, Knut Gaaserud.

 

Innen Environment (miljø) er det tallfestet ulike mål for selskapets ambisjoner; miljømål for tempo på innfasing av elbiler og antall energiprosjekter for kunder. Social (det sosiale) er ivaretatt blant annet gjennom mål for likestilling, anti-diskriminering, trygt og godt arbeidsliv for alle, og HMS-arbeidet for å forebygge og få ned skader og sykefravær.

Governance (selskapsstyring) er dekket blant annet gjennom oppfølging av underleverandører, anti-korrupsjons- og etikkopplæring.

Caverion driver i en mannsdominert bransje og har for øyeblikket 9,2 prosent kvinnelige ansatte, mens bransjesnittet er ca. 4 prosent. Målet er ikke desto mindre å komme opp i 15 prosent kvinnelige ansatte innen 2025 og 20 prosent innen 2030.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

For ytterligere informasjon, kontakt: Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonssjef, tlf. +47 916 69 000, e-post: ole-kristian.lunde@caverion.com
My Request on: