Energirådgiver i Caverion Marte Aaltvedt
17.12.2019 Pressemeldinger

Denne lovpålagte byggattesten varer i 10 år – må du fornye nå?

I 2010 ble det innført lovpålagt energimerking av alle yrkesbygg og utleielokaler på over 50 kvm. i Norge. I år må nesten 2000 energimerker fornyes, da de kun varer i 10 år. Energirådgiver i Caverion, Marte Aaltvedt, forteller at trykket neste år blir langt høyere. - Da går over 6000 energimerker ut på dato.

- Det er NVE som er ansvarlig for å gjennomføre tilsyn av energimerking av yrkesbygg og utleielokaler, forteller Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll i NVE.

Byggeier kan bli ilagt gebyr for manglende gyldig attest, men aller mest er Brunvoll opptatt av fordelene med energimerking.

- Miljø og energieffektivitet har stort fokus nå, og energimerke er noe som er etterspurt av både kjøpere og leietagere. I tillegg kan du gjennomføre energimerkingen sammen med f.eks. vurdering av tekniske anlegg som kan føre til at du identifiserer muligheter for mer effektiv drift og kostnadskutt, påpeker Brunvoll.

Slik foregår energimerking – dette må byggeier gjøre

Caverions energirådgiver Aaltvedt forteller at energiattesten skal inneholde energimerke, oppvarmingsmerke, energibruk, tiltaksliste og sammendrag. For yrkesbygning som er i drift, skal målt energibruk for de tre siste år oppgis.

- Det eneste byggeier må gjøre er å gi tilgang til bygget for befaring, sende over det de har av FDV og tegninger samt energiforbruk, resten skal energirådgiveren ta seg av, sier Aaltvedt.

Energirådgiveren vil da beregne energikarakteren for bygget i samsvar med beregningsmetodene i NS3031:2014 og laste det opp i energimerkesystemet sammen med aktuelle tiltak for bygget. Energiattest sendes til kunden så de kan slå det opp på bygget.  

Energimerkeforskriften trådte i kraft 1. januar 2010. Fra 1. juli 2016 er det ENOVA som forvalter energimerkesystemet. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er tilsynsmyndighet

Fakta om energimerking

  • Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert.
  • Eksperter kan være rådgivende ingeniører og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt.
  • Energimerkeforskriften pålegger eier av en bygning å sørge for at bygget er energimerket ved salg og utleie av eiendom.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

For ytterligere informasjon kontakt: Direktør Business Development i Caverion Norge, Roar Andersen, mobil: +47 908 30 310, e-post: roar.andersen@caverion.com
My Request on: