Q3-Interim-rapport-2016.jpg
27.10.2016 Pressemeldinger

Interimrapport 3. kvartal - 1. juli - 30. september 2016

1. juli - 30. september 2016:

 • Ordrebacklog: MEUR 1.450,9 (1.477,2).
 • Omsetning: MEUR 582,0 (573,7).
 • EBITDA uten restruktureringskostnader: MEUR 19,5, eller 3,3 prosent av omsetning.
 • EBITDA: MEUR 13,8 (21,3), eller 2,4 (3,7) prosent av omsetning. 
 • Arbeidskapital: MEUR 57,9 (36,1).
 • Fri kontantstrøm/cashflow: MEUR -38,8 (-14,2).
 • Fortjeneste per aksje: MEUR 0,02 (0,08) per aksje.

1. januar - 30. september 2016:

 • Omsetning: MEUR 1.758,1 (1.775,3).
 • EBITDA uten restruktureringskostnader: MEUR 26,1, eller 1,5 prosent av omsetning
 • EBITDA: MEUR 10,9 (57,5), eller 0,6 (3,2) present av omsetning. 
 • Fri kontantstrøm/cashflow: MEUR -100,1 (-19,8).

Tallene i parentes refererer til tilsvarende periode foregående år, med mindre annet er angitt.

Ord fra Sakari Toikkanen, midlertidig Konsernsjef

“I tredje kvartal av 2016, har Caverion-konsernet fortsatt restruktureringen av virksomheten og gått gjennom prosjektportfolioen. Som et resultat av gjennomgangen, var flere prosjekter fortsatt identifisert med utfordringer på prosjektledelse og –gjennomføring. De identifiserte utfordringene er i hovedsak relatert til divisjonene Sverige, Danmark-Norge, Tyskland og Industrial Solutions. Basert på gjennomgangen har Caverion fullført, og skal fullføre flere konservative justeringer på kostnadsestimat og provisjoner relatert til prosjektportfolioen. Justeringene har en innvirkning på konsernets tredje og fjerde kvartals resultater i 2016.

Vårt fokus mot slutten av året, er på en vellykket gjennomføring av restruktureringsprogrammet. Vi estimerer nå at den totale reduksjonen i arbeidskapital vil bli på ca. 1000 medarbeidere, som er flere enn hva vi først estimerte (700 medarbeidere). Det totale kostnadsestimatet for restruktureringen er foreløpig på MEUR 20-24 (tidligere på ca MEUR 22-26) i 2016. I tillegg fortsatte vi å kutte ned på faste kostnader knyttet til utvikling, konsulenter og reiser.

Caverion har også implementert en strengere anbudsprosess for prosjekter i konsernet siden andre kvartal. Fullføring av restruktureringe og fokus på høyere prosjektmarginer har påvirket ordrereserven i tredje kvartal. Som et resultat har Caverions ordrereserve blitt noe redusert i tredje kvartal sammenlignet med året før. Et nyetablert Projects Group-funksjon er nå også støtte for prosjektledelse-kontorer (PMO) i divisjonene.

Til tross for økt fokus på omstilling, klarte vi å levere en EBITDA uten restruktureringskostnader på MEUR 19,5 (7-9 / 2015: 21,3) i tredje kvartal. Vår kontantstrøm/cashflow var fortsatt ikke tilfredsstillende i tredje kvartal. For å løse dette, startet vi et forsterket fokus på fakturering og betalingsoppfølging med sikte på å forbedre vår styring av arbeidskapitalen og kontantstrøm i hele konsernet.

Vårt marked er fortsatt gunstig. Spesielt i Finland, Sverige og Tyskland er det en rekke anbud pågående. Caverion har avanserte tjenestetilbud som dekker hele livssyklusen til bygg og industri.

Styret oppnevnte 27. september 2016 Ari Lehtoranta som ny konsernsjef i Caverion Corporation. Ari er godt kjent med selskapet, dets strategi og drift. Ari tilter stillingen 1. januar 2017. "

Veiledning for 2016

Caverion justerte sin veiledning den 19. oktober 2016, i henhold til denne estimerer Caverion at konsernets omsetning for 2016 vil ligge på fjorårets nivå (2015: MEUR 2.443) og konsernets EBITDA uten restruktureringskostnader for 2016 vil være i størrelsesorden MEUR 40-50 (2015: MEUR 91,5).

Mer informasjon

Caverion holdt pressekonferanse og webcast om Interimrapporten torsdag 27. oktober 2016 kl. 11.00 finsk tid. Se hele på www.caverion.com/investors 

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

My Request on: