Skien Kommune sparer over 6 millioner kroner i året.

Denne kommunen sparer over 6 millioner kroner i året

Da Hans Petter Heimholt i Skien kommune hørte ordet «garanti», ble han tent på et EPC-prosjekt, eller en energisparekontrakt på norsk. I dag har foregangskommunen redusert energibruken med hele 26 prosent.

Telemarkskommunen høster nå fruktene av sitt enorme energispareprosjekt, som omfattet flere hundre tiltak i 11 barnehager, 14 skoler og 13 helsebygg. Fire år etter er fasiten klar: Tiltakene i de 38 byggene har gitt en årlig energibesparelse på 26 prosent – noe som tilsvarer 6 - 7 millioner kroner i året.

– Da tallene ble presentert for Teknisk hovedutvalg fikk vi i Eiendomsavdelingen applaus, forteller prosjektleder Hans Petter Heimholt i Skien kommune. – Det skjer visstnok ikke så ofte.

 I rådhuset i Skien henger det en tavle som viser hva kommunen har spart av kWh og energikostnader i sanntid så langt i år, samt en nedtelling for når investeringen er nedbetalt.

Caverion var kommunens samarbeidspartner i det omfattende energispareprosjektet, som var organisert som en EPC, en energisparekontrakt. Dette er en langtidskontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av besparelser fra energikostnadene, og der Caverion gir garanti for at besparelsen blir innfridd.

– Da jeg først hørte om EPC, var det ordet «garanti» som gjorde at jeg fattet interesse, sier Heimholt, som forteller at han har jobbet med energieffektivisering i mange tiår.

Finn ut om ditt bygg bruker får mye energi i vår energikalkulator

Foreslo 500 tiltak

Caverions energirådgivere brukte et halvår på å kartlegge energibruk og energirelaterte oppgraderingsbehov i byggene, og avsluttet den første fasen med å oversende kommunen 500 forslag til tiltak innen automasjon, ventilasjon, varme og sanitær, elektro, lys og diverse bygningstekniske forbedringer.

Skien kommune analyserte forslagene og valgte ut 378 av tiltakene - som ble gjennomført i løpet av 18 måneder.

– En hektisk periode der det i snitt ble gjennomført et tiltak per arbeidsdag i hele perioden, oppsummerer Heimholt.

I Skien var det allerede før prosjektet god kontroll på energibruken, med ur og tidsstyring på de fleste anlegg, men kommunen manglet et toppsystem for overvåking og oppfølging av energibruken i alle bygg, et web-basert SD-anlegg.

Via SD-anlegget har kommunen full oversikt og kan få status for driften av alle tekniske anlegg.

– SD-anlegget var et hovedgrep vi visste at vi måtte ha og som er beregnet å stå for 20 prosent av besparelsene vi har oppnådd, direkte og indirekte, understreker Heimholt.

Den totale investeringen for kommunen var på 37 millioner kroner, der de mottok en støtte fra Enova på nær 8 millioner kroner.

SD-anlegg sikrer sparesuksess

Fordelene med et toppsystem for overvåking og oppfølging av energibruken, er mange, ifølge energiingeniør Mikkel Ytterhus i Caverion. Han har i dag ansvaret for oppfølgingen av EPC-prosjektet i Skien kommune.

– Med et SD-anlegg kan du legge inn optimale driftstider slik at lokalene ventileres og varmes opp ved behov og er avslått når det ikke er behov, sier Ytterhus som poengterer at dette også inkluderer ferier og helligdager hvor man ofte ser at anlegg i bygg uten SD-anlegg står på unødvendig.

– I tillegg kan du overvåke luftkvaliteten ved måling av CO2 og behovsstyring av luftmengder i ventilasjon, og også overvåke temperaturer på romnivå og styring av settpunkter, sier Ytterhus. Han påpeker at SD-anlegget også bidrar til økt sikkerhet.

– Ikke minst dokumenterer anlegget de faktiske forholdene, slik at tiltak og justeringer blir gjort ut fra fakta og ikke synsing, kommenterer han.

SD-anlegget gir deg også det store bildet, i tillegg til alle detaljer.

– Ved siden av overvåking og alarmering ved avvik, ser du også det totale bildet og har full kontroll. Du ser og skjønner hvordan ting henger sammen, forklarer Caverion-rådgiver Egil Kjensli som var prosjektleder for installeringen av SD-anlegget i Skien kommune.

– Et SD-anlegg er helt avgjørende for å lykkes med fullt sparepotensial.

Ettersom SD-anlegget er web-basert går det an å overvåke anleggene fra mobiltelefonen.

Han forteller at det ligger store besparelser i å fange opp feil i anleggene så raskt som mulig – og aksjonere så raskt som mulig. Og det har kommunens mange driftsansatte blitt veldig gode på, mener Kjensli.

Dreven bruk av SD-systemet

Der er Hans Petter Heimholt i Skien kommune helt enig:

– Mange av våre vaktmestere er blitt veldig ivrige og er inne på nettet og sjekker SD-anlegget jevnlig og overvåker strømbruken i byggene nøye. De har også konkurrert seg imellom om å få ned energibruken, forteller han.

Venstøp skole fikk erstattet elkjel med varmepumpe, noe som har gitt stort utslag på energibruken. – Den er halvert, forteller vaktmester Raymond Støre.

Vaktmester Raymond Støre på Venstøp skole var tidlig ute med å sette seg inn i hvordan SD-anlegget fungerer og hvordan systemet best kan brukes for å redusere energibruken. Han forteller at det er blitt viktig i jobben og at han er inne og ser på tall og grafer flere ganger i uka.

– Jeg synes det er motiverende og gøy å se resultatet av det vi jobber med, og det er jo mulig når vi har et slikt verktøy, sier han.

Ragnar Tveit (til v.) og Trond Danielsen bruker SD-anlegget aktivt for å overvåke anleggene de har ansvar for. – Jeg har mange bygg å følge opp og er avhengig av SD-anlegget for å gjøre jobben min. Jeg tar gjerne en sjekk i helgene også, sier Danielsen.

Jobben fortsetter

EPC-prosjektet er nå inne i garantiperioden, der Caverion overvåker og bistår kommunen med optimalisering som sikrer det avtalte resultatet.

– Det har vært en positiv trend med økte energibesparelser i denne fasen, særlig fra 2016 til 2017, sier Caverions energiingeniør.

Energiingeniør Mikkel Ytterhus i Caverion (til v.) er jevnlig hos Hans Petter Heimholt i Skien for å følge opp energisparingen i de 37 byggene.

Han forteller at de i dag bidrar med årsgjennomgang og kvartalsgjennomganger, lager energioppfølgingsmailer per bygg til vaktmester, holder nettverksmøter med vaktmestere, arrangerer en årlig energidag, befarer anlegg og driver kursing i aktuelle temaer relatert til energi, inneklima, SD, ol.

Den beregnede, årlig energibesparelsen er nå 6 837 586 kWh, eller 26 prosent av førforbruket, opplyser Ytterhus, som mener det er mange som har bidratt til det gode resultatet.

– Skien kommune er en aktiv samarbeidspartner, og det er også stor interesse for energisparing blant de ansatte i kommunen, oppsummerer han.

Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk