Energimerking av bygg


Våre energirådgivere kan bistå med energimerking av bygg, og energivurdering av tekniske anlegg.Energimerkeforskriften

Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert.
Eksperter kan være takstmenn, rådgivende ingeniører og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt.

Energimerkeforskriften pålegger eier av en bygning å sørge for at bygget er energimerket ved salg og utleie av eiendom. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010.

Fra 1. juli 2016 er det ENOVA som forvalter energimerketsystemet. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er tilsynsmyndighet.

Energimerkeordningen omfatter to felt:

  • Energiattest for bygninger
  • Energivurdering av tekniske anleggAlle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.
energimerke-a

Hvilke yrkesbygg som omfattes av energimerkeordningen

Private og offentlige yrkesbygg

  • Bygningen må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av bygningen må fremvise en energiattest til kjøper eller utleier. Bygninger under 50 m2 er unntatt ordningen.

Yrkesbygninger over 1000 m²

  • Bygningen skal alltid ha energiattest. Energiattesten skal plasseres synlig for brukerne av bygningen, typisk i resepsjon eller hovedinngang.

Nyoppført yrkesbygning

  • Bygningen må energimerkes før den blir ferdigstilt og tatt i bruk.

Energiattest

Energimerking resulterer i en energiattest. Attesten har en gyldighetsperiode på 10 år, men kan fornyes ved ønske.

Energiattesten skal inneholde energimerke, oppvarmingsmerke, energibruk, tiltaksliste og sammendrag. For yrkesbygning som er i drift, skal målt energibruk for de tre siste år oppgis.

Energimerking av bygningen og energivurderingen kan gjøres samtidig for best mulig effektivitet. 


Les mer om energivurdering av tekniske anlegg

medium_0008_brand image_caverion_stockholm-149 (ID 727)

Spar penger, energi og miljøet - La oss ta en prat

Våre energirådgivere hjelper deg med energieffektivisering, energimerking, energivurdering, med mer. Sammen kutter vi energiforbruket, og reduserer kostnader.

kontat-meg-energi-450