18.04.2023 Pressemeldinger, Articles

Streiken etter brudd LO/NHO

Byggenæringen er av de næringene som er rammet hardest etter at LO ikke kom til enighet med NHO etter meklingen søndag, og rundt 24.000 ansatte er tatt ut i streik. Det er også allerede varslet en opptrapping av streiken fra fredag 21. april i fall streiken ikke er avblåst innen da.

Konsekvensene av streiken vil i hovedsak være knyttet til mangel på ressurser. Dersom transportsektoren blir mer berørt vil dette også få innvirkning på våre materialleveranser. I den grad våre pågående oppdrag og prosjekter rammes, vil Caverion kreve fristforlengelse på grunn av force majeure, som omhandler retten til fristforlengelse dersom fremdriften forhindres som følge av bl.a. streik eller lockout. Vi vil imidlertid gjøre alt vi kan for å bistå våre kunder under de rammebetingelsene som til enhver tid er gjeldende.

Ta gjerne kontakt med din lokale eller sentrale kundekontakt for ytterligere detaljer. Se også oppdatert informasjon her på caverion.no for videre utvikling i saken.

Status for Caverion:

  • Ca 400 av Caverions elektrikere er tatt ut i streik fra i mandag morgen, fordelt på ni av våre lokasjoner.
  • I tillegg går et titalls tekniske funksjonærer som er medlem i FLT i streik ved avdelingene våre i Lier, Oslo, Stavanger og Bergen.
  • 2. streikeuttak er allerede varslet. Forutsatt fortsatt streik blir ni nye avdelinger hos oss tatt ut i streik førstkommende fredag, deriblant rørleggere i Oslo og Trondheim + enda flere elektrikere landet rundt.

De lokasjonene som blir berørt i henhold til Landsoverenskomsten for elektrofagene i Asker & Bærum, Bergen, Bodø, Oslo, Rogaland (Sandnes), Sarpsborg, Trondheim og Ålesund.

I henhold til overenskomst for Tekniske Funksjonærer er personell ved Caverions lokasjoner i Asker & Bærum, Bergen, Bodø, Oslo og Rogaland (Sandnes) tatt ut i streik.

Bladet Byggeindustrien/bygg.no bringer en liste over bedrifter hvor ansatte nå er tatt ut i streik. Blant virksomhetene som rammes innen byggenæringen finner vi foruten Caverion blant annet Skanska, Betonmast, Unicon, Veidekke, JM Norge, Bravida, NCC, Bundebygg, OTIS, SCHINDLER, Backe, Peab, HENT, Saint-Gobain Byggevarer, Contiga, NorBetong, Seby, Ø.M. Fjeld, Mapei, Protan, Spenncon, Presis Vegdrift, Alltid Betong, Systemblokk, Con-Form, Kruse Smith Entreprenør, Isola, Norcem, Velde Asfalt, Asfalt Sør, Consto, STS Gruppen, Christie & Opsahl, Linjebygg, Recover, Bewi Eps og Grande Entreprenør, skriver Byggeindustrien.

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

My Request on: