Eirik Fister.jpeg
03.01.2023 Pressemeldinger

Girer opp innen solar og fornybar energi

Som ledd i en økt satsing på solstrøm og fornybar energi har den tekniske totalleverandøren Caverion opprettet en stilling for en utviklingssjef innen området.  Eirik Fister, faglig ansvarlig elektro i Stavanger Prosjekt, fikk jobben og starter opp fra nyttår.

Eirik har lært det fra bunnen av og har bred erfaring innen elektrikerfaget. Han har gått gradene i selskapet siden han begynte i Caverion (da YIT) som lærling i elektrikerfaget i 2008. Siden har han jobbet som servicetekniker, prosjektleder og de siste årene som faglig ansvarlig elektro (både Service og Prosjekt) i Stavanger. På fritiden er han både frivillig mannskap på redningsskøyta Sjømann i Stavanger og på Ferie for alle i regi av Røde Kors, som Caverion har støttet i mange år.

Eirik vil rapportere til Roar Andersen, direktør for forretningsutvikling i Caverion Norge. Roar begrunner hvorfor det nå var naturlig å opprette en slik stilling. 

– Etterspørselen etter solcelleløsninger har økt betraktelig det siste året, og det er derfor veldig gledelig at vi nå har Eirik Fister på plass i den nyopprettede stillingen. Eirik vil bistå våre lokale avdelinger i konkrete kundehenvendelser, men vil også være en viktig ressurs i videre utvikling av solcelleløsninger for våre mange landsdekkende kunder.

– Solcelle- og batteriløsninger vil være en naturlig del av mange av våre leveranser i fremtiden. Derfor er det viktig at vi nå jobber strukturert og strategisk for å utvikle tydelige konsepter innen fornybar energi. Jeg ser frem til å utvikle dette området sammen med Eirik og resten av de flinke folka våre rundt om i landet, sier Roar.

Eirik selv er entusiastisk over å ha blitt betrodd denne jobben. – En viktig start blir å utvikle en strategi for selskapet på solcelleanlegg og andre fornybare energikilder, både for service- og prosjektvirksomheten vår. 

Eirik ser det som viktig raskest mulig å opparbeide seg spisskompetanse på disse områdene slik at han kan bistå alle Caverions avdelinger med faglige spørsmål, opplæring og diskusjoner rundt solcelleanlegg. En annen side av dette er sammenkoblingen av solanlegg mot andre fag og systemer, som også vil kreve faglig kompetanse. – Med Caverions lokalkontorer rundt i landet ser jeg for meg at vi også kan få til større prosjekter til kunder på tvers av avdelinger/lokasjoner på våre landsdekkende avtaler.

Den nye utviklingssjefen ser for seg et liv med høyt tempo fremover. – Dette er en bransje med en voldsom utvikling i produkter, systemer, metoder og løsninger, fra tradisjonelle solcellepanel på tak, til de som er integrert i bygningskroppen som vegg og tak. Vi vil etter hvert trolig se store, bakkemonterte solcelleparker også i Norge. Med dagens strømpriser så er jo nedbetalingstiden for investeringer i energiproduksjon redusert betraktelig. Dermed ser regnestykkene nå helt annerledes ut, noe som øker interessen og viljen fra byggeiere til å investere i slike anlegg. Jeg har stor tro på Caverions muligheter i dette segmentet med vår totaltekniske pakke. Vi er ikke bare utrustet til å levere solcelleanlegg på et bygg, men også lage til å levere smarte løsninger for å utnytte produsert energi best mulig for byggene de er installert på, understreker Eirik Fister.

Mer om våre solcelleløsninger her

 

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: