14.02.2023 Pressemeldinger

Caverionkonsernet viser økt omsetning og resultat

Caverionkonsernets årsresultat for 2022 viser en omsetning på 2,35 mrd. euro (25,7 mrd. kr), opp med 9,9 prosent fra 2021. Justert EBITA ble 105,8 mill. euro (1,16 mrd. kr). Ordrereservene økte med 4,3 prosent fra foregående år til 1,9 mrd euro (21,3 mrd. kr).

Caverionkonsernet er notert på Helsingforsbørsen og avlegger regnskap i euro. For børsmelding med flere detaljer: Gå til https://www.caverion.com/investors

– Caverionkonsernets EBITA i 2022 var den høyeste i vår ti år lange historie som et børsnotert selskap. Vår inntjening per aksje nesten doblet seg fra 2021. Resultatforbedringen ble støttet av den samlede inntektsveksten hovedsakelig i tjenester, og samtlige land viste fremgang, sier Caverions konsernsjef Jacob Götzsche.

Han peker på at veksten i ordrereservene legger et godt fundament for lønnsom vekst i 2023.

Også for Norge var det oppgang både i omsetning og resultat. Omsetningen endte på snaut fire millarder kr (368,5 mill. euro), opp 4,5 prosent fra 2021. Caverionkonsernet har virksomhet i ti europeiske land, og Norge står for 16 prosent både av omsetningen og antall ansatte.

Caverionkonsernet gjorde gjennom fjoråret 12 oppkjøp av virksomheter, hvorav to i Norge – Kaldt og Varmt AS og Simex Klima & Kulde AS. Totalt kom med dette 560 nye medarbeidere inn i konsernet, som nå har nesten 14 500 ansatte.

Oppgang også i Norge

Knut Gaaserud, sjef for Caverion i Norge, viser til et meget godt år for Divisjon Norge. Service-området, som står for tre fjerdedeler av omsetningen, fikk en sterk vekst og et godt resultat.

– Ordrereservene for vår norske virksomhet vokste mot slutten av året, sier Gaaserud. Han ser særlig en økende etterspørsel etter tjenester som støtter bærekraftsprofilen for bygg og prosjekter, slik som energistyring og -effektivisering.

– Vi forventer også at EU-taksonomien og andre myndighetsreguleringer i økende grad vil være styrende, både for nybygg og rehabilitering. Caverion er godt posisjonert til å bistå i denne omstillingen, sier Gaaserud.

– Energiteamene våre har fullt opp å gjøre for tiden, det gjelder hele landet. Vi ser at det med noen grep er mulig å redusere energiforbruket på eksisterende bygg opp mot 40 prosent, og med dagens energikostnader er nedbetalingstiden på slike investeringer kraftig redusert, sier Gaaserud.

Han peker også på installasjon, drift og vedlikehold av ladestasjoner for elbil som et område som har hatt kraftig vekst. Caverion Norge har også ambisjoner om å ta en større del av det profesjonelle markedet for solenergi og er i ferd med å bygge opp kompetanse og utvikle en strategi for området.

Caverionkonsernet har for eget vedkommende satt ambisiøse bærekraftsmål. Håndavtrykket, dvs. den positive miljøeffekten av tjenester levert til kunder, skal være fem ganger større enn fotavtrykket (eget karbonutslipp) i 2025, i 2030 skal det være ti ganger større. Selskapet var ved utgangen av 2022 godt i rute med å nå disse målene.

Bildetekst:

– Energiteamene våre har fullt opp å gjøre for tiden over hele landet. Vi ser at det med noen grep er mulig å redusere energiforbruket på eksisterende bygg opp mot 40 prosent, sier Knut Gaaserud, sjef for Caverion i Norge.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Ole Kristian Lunde Kommunikasjonssjef Mob. 916 69 000 ole-kristian.lunde@caverion.no
My Request on: