MannBIlLader.jpg
03.03.2022

Recharge og Caverion hjelper IKEA nå sine nullutslippsmål

For å sikre mer bærekraftig transport for kunder og medarbeidere, skal IKEA Norge sammen med ladeoperatøren Recharge installere mer enn 300 nye ladepunkter for elbiler i løpet av 2022 og 2023. Caverion har fått oppdraget med samtlige installasjoner.

IKEA har hatt ladepunkter for elbiler på alle varehus i Norge siden 2016. Nå økes antallet og kapasiteten betydelig slik at det skal bli enda enklere å besøke IKEA med elbil. Leveransen inkluderer også 16-24 lynladere på hvert av IKEAs syv varehus i Norge. 


I Norge er det ifølge Elbilforeningen nå totalt ca. 3.300 ladestasjoner med 20.000 ladepunkter. Recharge er Nordens største ladeoperatør og jobber massivt med utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler både i Norge og øvrige Norden. Caverion leverer nyinstallasjoner og gjør teknisk vedlikehold, det vil si feilretting og service for å sikre maksimal oppetid.
 

– For å lykkes med dette arbeidet er vi avhengige av å ha en installasjons- og servicepartner med kapasitet til å levere installasjoner i et omfang og kvalitet som er bransjeledende. E-mobilitet er på alle områder en ung og ny industri hvor alle ledd i verdikjeden skalerer hurtig opp, sier Morgan Lind, Chief Operating Officer i Recharge.
 

– Recharge og Caverion skal sammen akselerere hastigheten til det grønne skiftet og være i førersetet av hvordan industrien utvikles. Her er Caverion en ambisiøs, seriøs og svært engasjert partner som også utfordrer oss til å yte vårt beste, sier Lind.
 

– Vi er avhengig av en installasjons- og servicepartner som er med på denne reisen, og som ønsker å investere og satse på opplæring, forbedringsarbeid og organisering sammen med oss for at vi på best mulig måte kan møte kundeforventningene.
Roar Andersen, direktør for Forretningsutvikling, Salg og Marked i Caverion sier at e-mobility er et strategisk utviklingsområde for selskapet. 
 

– Dette kan knyttes direkte til Caverions bærekraftsfokus. Gjennom de siste årene har vi utviklet bred kompetanse innen installasjon, drift og vedlikehold for ladere i hele organisasjonen rundt i Norge, basert på oppdrag for en rekke av hovedaktørene i markedet. 
Morgan Lind understreker ellers at utfordringen ikke bare ligger på leveranser, men også på nettselskapene og det offentliges evne til å prosessere byggesøknader.
 

– Både i Norge og Sverige er det lang ventetid hos kommuner og nettselskap som skaper store utfordringer for ladeoperatørene med å bygge ut raskt nok til at infrastrukturen holder følge med den eventyrlige andelen elbiler i nybilsalget.
 

– 1000 ladepunkter er mye; Hva blir nøkkelen til å lykkes med IKEA-prosjektet?
– 1000 ladepunkter er mye, og prosjektet skal realiseres innen en bestemt tid. Her bidrar Caverion med all kapasitet de har i sin organisasjon på tvers av landegrensene slik at vi sammen gjør absolutt alt i vår makt for å få dyttet prosjektene inn i behandlingsløpet.
 

- Hva er de øvrige, største prosjektene for dere fremover?
– Den største aktiviteten har vi med Certas(Esso), Preem, ST1(Shell), YX 7-Eleven, og McDonalds. Så har vi rundt 150-200 lokasjoner som ble bygget som en del av pakkene støttet fra Enova for en del år siden. Veldig mange av disse skal moderniseres gjennom utvidelser og oppgraderinger. I tillegg er det et par spennende partnerskap som foreløpig ikke kan offentliggjøres som representerer et betydelig antall ladere, røper Morgan Lind.

For oppfølging:

Kontakt Roar Andersen, Direktør forretningsutvikling Caverion Norge AS Tlf: 908 30 310

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

My Request on: