Knut Gaaserud og Anne Sødem.jpg
16.11.2021

Caverion lanserer kampanje mot trakassering

– Hele bygg- og anleggsbransjen har et problem i at vi ikke oppfattes som spesielt kvinnevennlige. Målet med denne kampanjen er å si klart fra om at på våre byggeplasser er kvinner like velkommen som menn, og at vi ikke tolererer mobbing, diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen, sier adm. dir. Knut Gaaserud i Caverion.

– Fortsetter utviklingen som nå vil vi mangle 20.000 fagarbeidere i 2035. Dette vil bli krevende for oss uansett, men helt umulig å løse uten at bransjen oppfattes som attraktiv for begge kjønn. Derfor er vi avhengig av å skape et arbeidsmiljø som oppleves som inkluderende for ALLE medarbeidere.

Kampanjen som Caverion nå drar i gang har som mål å gi trygghet for at de som opplever trakassering skal tørre å si fra, og «mottaksapparatetet» av ledere, tillitsvalgte og verneombud skal skoleres til å ta imot varsler. Allerede har temaet vært grundig behandlet på ledermøter, Samarbeidskonferansen i Caverion og i flere andre sammenhenger.

Kampanjen vil pågå ut året. I denne perioden vil plakater og brosjyrer bli utplassert på  byggeplassene og ledere vil bli oppfordret til å ta opp temaet med sine medarbeidere. På Caverions nettsider vil det være en oversikt over hva man kan gjøre og hvem i selskapet man kan ta kontakt med dersom man blir opplever trakassering og ubehageligheter.

– Med en mangel på kvalifiserte fagarbeidere de neste årene må vi sørge for at vi kan tilby en hyggelig arbeidsplass der alle, også kvinner, kan trives. Vi ønsker ikke et arbeidsmiljø som gjør enkeltmedarbeidere ukomfortable og i verste fall støter dem ut, sier Gaaserud.

– Vi skal skape et klima rundt dette temaet der flere kjenner igjen og tør ta avstand fra uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen. Dette kommer ikke av seg selv, og derfor tok vi initiativet til denne holdningskampanjen. Vi vil vekke «den tause majoritet» til å si fra om det som ikke er greit.

- - - - - - -

En ung, kvinnelig Caverion-medarbeider som selv har opplevd ubehagelige situasjoner har startet podcasten Uønska, hvor hun tar opp dette temaet, bl.a. i samtale med andre som har egenopplevde historier å fortelle. Hun har også en Instagram-konto med samme navn.

Foto vedlagt:

Adm. dir. Knut Gaaserud og HR-direktør Anne Sødem. Foto: Kjetil Rimehaug.

Illustrasjoner: Plakater fra kampanjen i Caverion, vil bli hengt opp på byggeplasser rundt i landet.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Knut Gaaserud, adm. dir., Caverion Norge, tlf. 918 15 318, e-post knut.gaaserud@caverion.com Anne Sødem, HR-direktør, Caverion Norge, tlf. 991 62 073, e-post: anne.sodem@caverion.com
My Request on: