005Caverion_Seitakorva-77-large.jpg Illustrasjonsbilde
01.02.2018 Pressemeldinger

Caverion med kontrakt på 113 millioner for Bekkelaget renseanlegg

Caverion med kontrakt på 113 millioner for Bekkelaget renseanlegg

Caverion har inngått kontrakt med Oslo kommune for levering av ventilasjon, varme og sanitær i forbindelse med utvidelsen av Bekkelaget avløpsrenseanlegg, til en verdi av 113 millioner kroner.

Kloakkrenseanlegget behandler 40 prosent av det offentlige avløpsvannet i Oslo. Anlegget er imidlertid overbelastet og innfrir ikke de nye miljøkravene.

Adm. direktør i Caverion, Knut Gaaserud, forteller at prosjektet kalles «Oslos største miljøprosjekt».

- Med denne utvidelsen vil moderne teknologi påvirke miljøet positivt ved å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden. Moderniseringen vil også sikre mer effektiv utnyttelse av energien, noe som vil gi både økonomiske og miljømessige fordeler, sier Gaaserud. 

Da renseanlegget ble bygd i 2001, var det konstruert for 270 000 personer. Nå renser anlegget avløpsvann for 300 000 personer. Anleggets kapasitet skal økes til å håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er det forventede folketallet for området anlegget skal dekke i 2040.

Slik unngår de driftsstopp

- Prosjektet skal utføres mens kloakkrenseanlegget er i drift. Dette krever meget gode kunnskaper om prosjektledelse, byggteknologi, og integrasjon for å sikre effektiv gjennomføring av prosjektet og at tidsplanen holdes, sier Gaaserud.

- Vårt kompetansesenter for store prosjekter er ansvarlig for leveransen. Med topp prestasjon i alle ledd sørger våre eksperter for et godt gjennomført prosjekt, avslutter Gaaserud.

Caverions arbeid starter i februar 2018 og skal være fullført innen mai 2020.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Kommunikasjonsansvarlig, tlf.: +47 404 99 922, e-post: Helene.johansen@caverion.com
My Request on: