005Caverion_Seitakorva-77-large.jpg Illustrasjonsbilde
01.02.2018 Pressemeldinger

Caverion med kontrakt på 113 millioner for Bekkelaget renseanlegg

Caverion har inngått kontrakt med Oslo kommune for levering av ventilasjon, varme og sanitær i forbindelse med utvidelsen av Bekkelaget avløpsrenseanlegg, til en verdi av 113 millioner kroner.

Kloakkrenseanlegget behandler 40 prosent av det offentlige avløpsvannet i Oslo. Anlegget er imidlertid overbelastet og innfrir ikke de nye miljøkravene.

Adm. direktør i Caverion, Knut Gaaserud, forteller at prosjektet kalles «Oslos største miljøprosjekt».

- Med denne utvidelsen vil moderne teknologi påvirke miljøet positivt ved å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden. Moderniseringen vil også sikre mer effektiv utnyttelse av energien, noe som vil gi både økonomiske og miljømessige fordeler, sier Gaaserud. 

Da renseanlegget ble bygd i 2001, var det konstruert for 270 000 personer. Nå renser anlegget avløpsvann for 300 000 personer. Anleggets kapasitet skal økes til å håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er det forventede folketallet for området anlegget skal dekke i 2040.

Slik unngår de driftsstopp

- Prosjektet skal utføres mens kloakkrenseanlegget er i drift. Dette krever meget gode kunnskaper om prosjektledelse, byggteknologi, og integrasjon for å sikre effektiv gjennomføring av prosjektet og at tidsplanen holdes, sier Gaaserud.

- Vårt kompetansesenter for store prosjekter er ansvarlig for leveransen. Med topp prestasjon i alle ledd sørger våre eksperter for et godt gjennomført prosjekt, avslutter Gaaserud.

Caverions arbeid starter i februar 2018 og skal være fullført innen mai 2020.

Nedlasting

Kontakt oss eller meld deg på for å motta nyheter fra oss

Kommunikasjonsansvarlig, tlf.: +47 404 99 922, e-post: Helene.johansen@caverion.com
My Request on: