Krav til merking av faktura

Ved fakturering til Caverion må faktura merkes korrekt:

Faktura skal merkes med kjøpers komplette ordrenummer samt bestillers navn. Hvis ikke dette gjøres kan betaling bli forsinket og faktura returnert for korrigering.

Beskrivelse av ulike ordrenummer:

Innkjøp til: Beskrivelse av merking Eksempel på merking
Serviceordre Åtte siffer skal begynne på 1, 2, 3 eller 4. 20003545
Prosjekt (WBS): Nitten (19) karakterer, kan også ha femten (15) eller tjuetre (23) karakterer. 182000098.A.PI1.300
Lager To (2) store bokstaver og to (2) siffer. AF06
PO 45XXXXXXXX (10 siffer, starter på 45) 4512345678

Caverion ønsker primært faktura på EHF format.
Hvis ikke det er mulig kan inng.fakt@caverion.com benyttes.


Hovedkontor Caverion Norge
Besøksadresse: Østensjøveien 34, 0667 Oslo
Postadresse: Pb. 6260 Etterstad, 0603 Oslo
Tlf.: 22 87 40 00
Organisasjonsnummer: 959 069 743

Employee on video call using laptop ID_ 392860748 (1).jpeg