Sture Karlsen

Sture Karlsen
Avdelingssjef
Prosjekt Bodø