Silurveien 2, Topp moderne og miljøvennlig bygg

 
 
 

Energiklasse A

KlimaTak sikrer godt innemiljø

Moderne og miljøvennlig

 

Problemstilling

Bygget skulle tilfredsstille energiklasse A med strenge energikrav til tekniske anlegg med et høyt krav til dokumentasjon.

Utfordringen ble forsterket ytterligere når bygget gikk fra å være et rent kontorbygg til å bli en hybrid versjon med flere typer leietagere, laboratorievirksomhet, treningsstudio og legekontor. For kontordelen så var fleksible løsninger for kontorinnredning viktig.

Løsning

Fasadene er utformet for å være mest mulig energibesparende. Lys, varme og ventilasjon har behovsstyrte løsninger som ivaretar et godt inneklima med god luft, riktig temperatur og godt lys.

Caverion leverte alle fag innenfor teknisk totalentreprise, og har også hatt ansvaret for rådgivning, design & engineering, prosjektgjennomføring og prosjektledelse. Med alle fagområder i sving har det vært et kompleks prosjekt, men alt har blitt levert som avtalt, innenfor både tidsfristene og budsjett.

Resultatet ble et moderne, miljøvennlig og fleksibelt bygg som vil ha en lang livssyklus.

 
 

Prosjektet startet som et designer built prosjekt i tett samarbeid med Selvaag. Etter en periode med utvikling av prosjektet fikk Caverion tildelt teknisk totalentreprise for et næringsbygget på ca. 30 000 m². Caverions egenutviklede løsning KlimaTak sikrer et godt inneklima.