Våre folk

 

Engasjementet fra våre medarbeidere gjør at vi lykkes

Trivsel blant medarbeidere som samlet seg på Hamars stupetårn i 2019

Nå våre medarbeidere trives, så gir det utslag i god kvalitet og service til kundene.

Våre folk står på for å få fornøyde kunder

  • 95% av våre folk er villige til å gjøre en ekstra innsats for at kunden og avdelingen skal lykkes

Vi har et godt arbeidsmiljø

  • 94% av våre folk sier at god kundeservice er høyt prioritert blant sine medarbeidere
  • 93% føler seg respektert av sine kollegaer
 

Fornøyde kunder

Vi holder jevnlig kundeundersøkelser, og i 2019 svarte 365 av våre kunder på hvor tilfreds de var med våre tjenester. Her er noen tilbakemeldinger vi har fått:

Teknikers kompetanse
98,06% 
er enige i at teknikerne våre har tilstrekkelig tekniske kompetanse.

Responstid som avtalt
96,85%
sier seg enig i at teknikernes responstid er på avtalt nivå.

Serviceinnstilling
95,85%
er enig i at Caverions teknikere viser utmerket serviceinnstilling og kommuniserer godt.

Respektfulle
95,76%
er enig i at Caverion alltid viser respekt for kundens organisasjon.

Lojale kunder
95,28%
av våre kunder er villige til å samarbeide med Caverion i fremtiden.

Rask problemløsing
94,66%
sier seg enig i at problemer blir behandlet etter første varsel om problemet.

Positivt bidrag
94,48%

sier seg enig i at Caverion hjelper kunden organisasjon med å lykkes.

 

Vi tilbyr våre medarbeidere et arbeidsmiljø som gjør at de kan utvikle seg personlig og faglig: 

  • Onboarding-program som lærer nye medarbeidere hvordan man skal håndtere medarbeidere og kunder.
  • Caverion Campus, vår opplæringsportal, har de siste årene bidratt til at 17 500 deltagere, fra Caverion og våre samarbeidspartnere på prosjekt, har gjennomført ulike former for digital opplæring. 
  • Vi har utviklet et eget lederutviklingsprogram som vi kaller One Step Ahead.
    • 95% av våre ledere i Caverion har fagbakgrunn.
  • Og et kundeoppfølgingsprogram for å utvikle våre selgere til å ta enda bedre vare på kunder og tilby merverdi.
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.