Team work in modern office.jpg

Hvordan gi uttrykk for bekymringer som Caverions interessent?

Vi i Caverion er forpliktet til å opptre på en etisk forsvarlig måte og drive forretninger med integritet og ærlighet. Våre interessenter spiller en viktig rolle i å opprettholde og videreutvikle våre etiske standarder. Derfor oppfordrer vi våre interessenter til å ta opp bekymringer når de legger merke til noe som ikke utføres i henhold til lovgivningen, Caverions etiske retningslinjer eller Caverions etiske retningslinjer for leverandører.

Caverion har en varslingskanal caverion.ethicspoint.com som er levert av en ekstern partner. Både våre ansatte og interessenter kan bruke kanalen til å rapportere bekymringer eller eventuelle overtredelser, enten i eget navn eller anonymt. Bekymringene knyttet til brudd på lovgivningen, Caverions etiske retningslinjer eller Caverions etiske retningslinjer for leverandører, rapporteres til Caverions Chief Compliance Officer via denne kanalen. Ved generelle forretningshenvendelser, kundeklager eller andre forespørsler, vennligst kontakt oss via våre generelle kontaktkanaler. 

For ansatte i Caverion: Det finnes mer utførlig informasjon om dette på intranet. 

For informasjon om behandling av personopplysninger, vennligst se vår personvernerklæring.