Trosterud barneskole, Rehabilitering av skole i drift

 
 
 

Ventilasjons- prosjekt ved skole i drift

KlimaTak

Ferdigstillelse 2 måneder før frist

 

 Det er viktig med godt inneklima for elevene og de ansatte. Caverion har fått på plass et ventilasjonsanlegg på kort tid uten at skole måtte stenge og elevene flyttes. Dette kan man sparebetydelige beløp på.  

Magnar Skår, seksjonsleder i Undervisningsbygg

 

Problemstilling

Typisk for dagens ventilasjonsprosjekter på eksisterende skoler er at de blir omfattende og kostbare.

Kommunene Oslo og Bergen ønsket at markedet skulle komme med innovative løsninger for et bedre inneklima på skoler, sykehjem og i barnehager. En av forutsetningene var teknologi som møter kravene til passivstandarden.

De arrangerte en innovasjonskonkurranse, hvor Caverion var en av to vinnere. På bakgrunn av dette fikk Caverion i oppgave å drastisk forbedre inne- klimaet på Trosterud skole, ved å installere et ventilasjonsanlegg. Utfordringen var at skolen ikke skulle stenges, men ha vanlig drift under hele prosjektet.

Skolens innhold

 

  • 3 etasjer
  • 18 klasserom
  • 6 grupperom
  • 9 garderober
  • 3 tekniske rom

 

 

Løsning

Caverion var totalentreprenør for hele prosjektet. I en samspillsprosess med byggherre Undervisningsbygg, sluttbruker ved skolens ledelse, AMU og underleverandører ble det utviklet en solid gjennomføringsplan.

Forberende arbeid som graving, forskaling, tekniske rom, montering av 3 stk. ventilasjonsaggregater, sjakter og kanalmontasje og prefabrikering av utstyr ble gjennomført i skolens sommerferie.

Ved skolestart gjennomførte Caverion to klasserom, ett grupperom og en garderobe i uka. Ukentlig fremdrift startet fredag hvor elevene i det aktuelle klasserommet flyttet til et avlastningsrom, og Caverion klargjorde deler for oppstart. Påfølgende mandag kom Caverion inn og installerte KlimaTaket slik at elevene kunne flytte tilbake etter én uke i avlastningsrommet.

Installasjonen skulle foregå fra juni til desember 2016, men ble ferdigstilt 7. oktober 2016, to måneder før frist.

 
 

Trosterud skole ble bygget i 1970, og hadde ingen ventilasjon. Caverion har installerte et nytt ventilasjonsanlegg på Trosterud skole. Skolen har hatt vanlig drift under utbyggingen, og alle elevene har vært tilstede.