Sikkerhetssystemer

I forbindelse med bygningssikkerhet og sikkerhetsadministrasjon har fokuset gått over til forebyggende sikkerhetstiltak. Når du identifiserer risikoer, vil du være bedre ustyrt til å håndtere dem. Allsidige tjenester og velfungerende systemer bidrar til et høyt nivå av sikkerhet. Vi tilbyr sikkerhetsrådgivning for å sikre god helhetlig sikkerhet og sikkerhetsadministrasjon.

Regelmessig vedlikehold sikrer funksjonalitet

Godt og regelmessig vedlikehold sikrer at sikkerhetssystemene for at bygg eller industrianlegg fungerer som de skal. I forbindelse med sikkerhetsspørsmål, må man være sikker på at systemene er operative og at de kan overvåkes.

Vi reparerer feil og utfører årlig og annet planlagt vedlikehold. Vi inspiserer og tester systemer hver måned hvis det er nødvendig.

Vi tilbyr kundene våre fjernstyring og overvåkning, og eksterne programmeringstjenester for sikkerhetssystemer. Vi utarbeider også rednings- og sikkerhetsplaner og installerer og tester installerte systemer. Vi dokumenterer alltid inspeksjonene og testene, og gir resultatrapporter til kunden.

Vårt tilbud

 • Perimeterbeskyttelse
 • Tilkalling av sykepleier og alarmsystemer for personangrep
 • Systemer for alarmoverføring
 • ITV-systemer
 • Adgangskontrollsystemer
 • Dør- og porttelefoner
 • Branndeteksjonssystem
 • Deteksjonssystem for innbrudd
 • Røykanlegg
 • Datakommunikasjonssystemer
 • Nødlys og skiltsystemer
 • Tidssporing
 • UPS-systemer
 • Systemer for besøksadministrasjon
 • PA- og lydevakueringssystemer

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss