Ventilasjon og klimaanlegg

Vi leverer ventilasjon og klimaanlegg i tradisjonelle HVAC-løsninger og avanserte industrispesifikke løsninger. Spekteret av tekniske systemer vi kan levere varierer fra ventilasjonskanaler og luftbehandlingsaggregater (AHUs) til topp renromsløsninger og industriell luftbehandling.

Caverion har også et helt eget system kalt KlimaTakTM, kjent som "Byggets Tekniske Motorvei".

Et typisk klimaanlegg styrer gjerne luftfuktighet og temperatur for å oppnå et godt inneklima. De tekniske systemene omfatter for eksempel luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper, varmevekslere og varmegjenvinnende systemer.

Effektiv ventilasjonsteknologi og et komfortabelt inneklima er, sammen med oppvarming og sanitærteknologi, målestokken på moderne tekniske installasjoner i bygg. Vårt spekter av kompetanse og referanser på dette området er derfor omfattende.

Banebrytende simuleringsmetoder

Våre tjenester starter med grunnleggende planlegging. Ved hjelp av banebrytende simuleringsmetoder, som vi har til rådighet innenfor egne løsninger og produkter (Krantz komponenter, ByggSim) og vårt forsknings- og utviklingssenter (Research & Development Centre) som ligger i Tyskland, kan vi teste og demonstrere våre løsninger for byggherrer og deres underleverandører før byggingen starter. Dette resulterer i optimale utforminger av alle tekniske installasjoner og komponenter.

 

Ventilasjons- og klimaanlegg i alle typer bygg

Vi har installert ventilasjons- og klimaanlegg i alle typer bygg: kontorbygg, hoteller, kjøpesentre, flyplasser, event- og messehaller, idrettsarenaer, sykehus, laboratorium og renrom. For ikke å glemme alle  industrianlegg og produksjonsanlegg. I tillegg har vi levert og installert varmegjenvinningssystemer, transportbånd og separasjonssystemer, og kjemiske luftrensesystemer.

Myndighetene har definert visse kriterier for å sikre at arbeid på ventilasjons- og klimaanlegg er utført på et profesjonelt nivå. Våre medarbeidere har alle nødvendige lisenser og kvalifikasjoner, og oppfyller myndighetenes krav.

Om du ønsker kan dine eiendommer bli overvåket og fjernstyrt fra Caverions kontrollrom. Vi kan tilby sentralisert tilsyn og respons 24/7 på tekniske bygginstallasjoner for våre avtalekunder. Kontrollrommet opereres av dyktige ingeniører som kan overvåke byggets tekniske installasjoner, teste og rette eventuelle feilsituasjoner.

Kontrollrommet samarbeider tett med vårt kundesenter som registrerer servicehenvendelser fra kunder. Sammen former disse aktivitetene Caverions kundeservicesenter, som er tilgjengelig 365 dager i året for avtalekunder, uansett tid på døgnet.


Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss