Bedre inneklima i skoler og barnehager


Inneklimaet spiller en avgjørende rolle i å skape et miljø som fremmer både barns og ansattes trivsel og produktivitet. Godt inneklima er viktig for alle, men spesielt avgjørende for elever og ansatte med astma og allergi. Derfor er det enda viktigere å sikre et helsefremmende inneklima i skoler og barnehager.

Dette sier forskningen

I Norge oppholder vi oss innendørs nesten 90 prosent av tiden. Skoler har undervisningsbolker økt fra 45 minutter til opptil to sammenhengende timer, noe som ofte betyr at elevene tilbringer enda lengre tid inne i klasserommet enn før.

Dr. Ragnhild Wiik, BI-direktør og doktor scient, har gjennomført forskning som dokumenterer hvordan inneklimaet i kontormiljøer ikke bare påvirker de ansattes velvære, men også deres produktivitet. - Blant alle elementene som påvirker produktiviteten på jobben, er luftkvaliteten det som har størst effekt. Dårlig luft kan faktisk føre til sykdom, advarer hun. Denne forskningen gir innsikt som er relevant ikke bare for kontormiljøer, men også for skolemiljøer, der elevenes læring og lærernes arbeidsmiljø også kan påvirkes av lignende faktorer. Prioriteringen av et helsefremmende inneklima blir derfor stadig mer avgjørende for trivsel, helse og ytelse, både på arbeidsplasser og i skoler.

Dette skjer når inneklimaet er dårlig

De potensielle symptomene fra dårlig luftkvalitet er mange. Tretthet, redusert konsentrasjonsevne, hodepine, tørr hud og luftveisproblemer er kanskje velkjente plager for noen. Men det er ikke det eneste som påvirkes av elementer som dårlig luft og støy. Problemene kan også manifestere seg i nakke, skuldre og rygg, påpeker Wiik. 

Riktig ventilasjonsytem øker folks produktivitet

Effektive tiltak 

Med noen enkle grep kan du skape en mer helsefremmende atmosfære for både elever og ansatte. Den gode nyheten er at det finnes mange gode tiltak du kan gjøre - helt gratis.

Temperaturen bør ligge mellom 21- 22 grader. Det er da barn og unge lærer best. Lufting kan hjelpe deg å regulere temperaturen og sørge for god luftkvalitet generelt. Gjennomluft tre ganger om dagen, minst 5 minutt hver gang.

Fukt og muggsopp skal ikke forekomme i rom som brukes av barn, elever og ansatte. Det er dokumentert sammenheng mellom fuktskader og astmautvikling, samt forverring av astma/allergi og luftveisinfeksjoner. Dette bør derfor sjekkes jevnlig. 

Bytt ut gamle vinduer hvis det trenges. De stjeler mye potensiell varme. Plasser møbler langt nok ut fra veggen og radiatorene, slik at varmen kan strømme fritt og fordele seg i klasserommet. 

For allergikere vil støvpartikler kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Elever kan få tørrhetsfølelse i slimhinnen, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Vær nøye med renholdet og reduser bruken av rengjøringskjemikalier. Microfiberkluten bør bli din nye venn. Et tips er også å stoppe skitten ute. Hvis en innfører rutiner på at elever og ansatte skal ta på innesko når de er innendørs, kan flere gode effekter oppnås, opplyser Norges Astma- og allergiforbund. 

Husk god og jevnlig service og vedlikehold av ventilasjonsystemene utført av spesialister. Disse systemene er avgjørende for å opprettholde god luftkvalitet i skolebygget.

Ved å ta i bruk disse enkle tiltakene kan skolemiljøene bli friskere og mer behagelige steder for både læring og trivsel.

Interessert i ventilasjonsytem som sikrer et komfortabelt inneklima? Våre spesialister kan hjelpe deg med å beregne den optimale løsningen for ditt bygg, installere klimaanlegget og vedlikeholde det. Ved å kartlegge bruken av bygget finner man den teknologien som er best egnet til nettopp din eiendom. Hvor mange bruker bygget? Og når på døgnet? Riktig justert klimaanlegg skaper et optimalt inneklima, i tillegg bidrar dette til å drifte bygget mest mulig energieffektivt. 

Kom i kontakt med oss

>> Les også: KlimaTak - for optimal produktivitet og trivsel

Kilder:
Forskning.no

Naaf.no
LHL.no

Kontakt oss