Økt sikkerhet med adgangskontroll

Et riktig implementert adgangskontrollsystem forbedrer sikkerheten og ivaretar sensitiv forretningsinformasjon. 

Det hindrer uautorisert adgang til lokaler samtidig som det gir adgang til ansatte og andre autoriserte personer.

Adgangskontrollsystemet kan også kobles til andre bygningsautomasjonssystemer, som for eksempel kontrollsystemer for belysning, klimaanlegg, ventilasjon og heis. Automatisk kontroll reduserer energiforbruket til eiendommen ettersom utstyr og enheter ikke kjører unødig når lokalene er tomme.

Caverion tilbyr eksperttjenester for design, installasjon og vedlikehold av systemer for adgangskontroll, og tar vare på hele forsyningskjeden for deg. Med systematisk vedlikehold sørger vi for at utstyret ditt fungerer til enhver tid.

Vi er en uavhengig leverandør og representerer adgangskontrollsystemer fra produsenter slik som: Lenel, Pelco/Esmikko, Hedsam, Flexim and JotBar. 

Tjenester vi tilbyr:

 
  • Planlegging og installasjon av adgangskontrollsystemer
  • Reparasjon og vedlikehold av adgangskontrollsystemer
  • Administratortjenester
  • Integrerte sikkerhetssystemer
  • Opprettelse av administrative adgangskontrolltjenester
  • Tjenester innen adgangsadministrering
  • Server-/hotelltjenester

Høyere nivå av sikkerhet med integrerte sikkerhetssystemer

Moderne sikkerhetssystemer kan benyttes for automatisert personalledelse. Når du kjøper et sikkerhetssystem, kan du opprette en database for adgangstillatelse, som vil hjelpe deg å automatisere de fleste daglige funksjonene i selskapet. Automasjons reduserer unødvendig arbeid og sikrer systemdrift ettersom menneskelige feil elimineres. På samme tid øker det sikkerhet.

Planer for integrering må gjøres når sikkerhetssystemet er kjøpt ettersom ikke alle enheter er interoperable. Noe som er veldig viktig i forbindelse med integrering er å velge en kompatibel RFID-teknologi.

Leasingkontrakt for adgangskontroll

Tilbudet vårt omfatter også adgangskontrolltjenester til en fast månedlig pris. Tjenestekontrakten dekker utstyr, reservedeler, reparasjoner på stedet og årlig vedlikehold. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss