Trafikkontroll i sanntid med veitelematikk

Moderne telematikk forbedrer trafikksikkerhet og gjør både kjøring og trafikkovervåking enklere. Det reduserer responstiden for ulykker og andre hendelser, og reduserer dermed problemer forårsaket av andre trafikanter.

Tjenester vi tilbyr:

 • Rådgivning for telematikk
 • Design og prosjektgjennomføring for telematikk: total levering fra planleggingsfase til implementering
 • Prosjektledelse og implementering
 • Managed Life Cycle, for eksempel veiprosjekter gjennomført i henhold til OPS-modellen
 • Teknisk service og vedlikehold

Sjåførfeil forårsaker trafikkulykker. Telematikksystemer kan hjelpe oss å redusere antall slike hendelser. Trafikkmyndighetene bruker telematikksystemer til å samle inn informasjon om veibruk, tilstanden til veiene, vær, trafikkmessige uregelmessigheter, ulykker, osv. Denne informasjonen brukes til kontroll og overvåking i sanntid, for eksempel trafikkmeldinger med mulig omkjøringsinformasjon når det oppstår ulykker eller trafikkorker. Telematikksystemer kan også brukes til å gi informasjon om vedlikeholdsbehovet til veinettet. På denne måten kan telematikksystemer gjøre veiene mer behagelige å kjøre på.

Vår komplette servicepakke inneholder alle tekniske aspekter av et telematikkprosjekt: trafikkteknikk, IT-ingeniør- og elektroteknikk. Implementeringen inkluderer kabler, utstyr, tilkoblinger, tester og implementering. Alle fasene av prosjektet utføres hovedsakelig av våre egne ansatte. Vi koordinerer hele prosessen, slik at ansvarsdelingen er tydelig og prosjektet går som planlagt.

Telematikk inkluderer:

 • trafikkontrollsystemer
 • trafikklys
 • trafikkameraer
 • trafikkskilt
 • automatisk målestasjoner for trafikk
 • værstasjoner
 • diverse trafikkskilt (slik som prisme-, fartsgrense, varsel - og informasjonsskilt)
 • deteksjon av bilister som kjører feil vei og langsomme kjøretøy
 • veibarrierer og midtstolpegjerder
 • trafikksystemer for hendelsesdeteksjon

Som en uavhengig systemleverandør, kan vi velge systemene og enhetene som best oppfyller kravene til kunden og prosjektet. Vi har kjennskap til den siste utviklingen innen telematikk og kompetansen vår benyttes i de største og mest utfordrende trafikkprosjektene i Finland. Takket være våre dyktige medarbeidere, vil prosjektet foregå som planlagt og innenfor budsjettet. Vi tilbyr førsteklasses service og gjør ting riktig for første gang.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss