Energirådgivning

Energirådgivning dekker alle våre energirådgivningstjenester. Disse tjenestene har som mål å redusere kostander og negativ miljøpåvirkning, men fortsatt opprettholde et godt inneklima og et behagelig arbeidsmiljø. Energirådgivning er vårt løfte til miljøet, samfunnet og deg.

Sikrer at EU-regelverket overholdes

Med våre energirådgivningstjenester kan du være sikker på at vi overholder alle gjeldene lover, regler og forskrifter. Dette inkluderer gjeldende EU-regler, som blant annet inneholder EUs miljø- og klimapolitikk. Som følge av EØS-avtalen er store deler av EUs miljø- og klimapolitikk blitt innlemmet i norsk lovgivning (regjeringnen.no).

Vår kunnskap om fornybar energi er en vesentlig del alle våre energirådgivningstjenester.

Vi tilbyr effektive rådgivningstjenester og omfattende planleggingstjenester for følgende områder:

  • Energistrategier
  • Energirevisjoner
  • Energimålinger

Forbedret ytelse gir bærekraftige resultater

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss