Energirådgivning, Energimerking, Enova-tilskudd, EPC og EOS

Garantert energieffektivitet og kostnadsbesparelser


Uansett om du har et nybygg, eller et eldre bygg er våre energiingeniører og energirådgivere
klare til å bistå deg med å effektivisere dine bygg og oppnå kostnadsbesparelser.

Energimerking

Energimerking av bygninger er en ordning for å evaluere byggets energikvalitet, og er pålagt av myndighetene. Alle yrkesbygg må i følge loven ha en energiattest laget av en ekspert.

Les mer om energimerking

Tiltaksgjennomføring

En rapport alene kan ikke senke energiforbruket. Energieffektiviserende tiltak må gjennomføres slik at du får lavere energiforbruk og sparer penger. Som energientreprenør kan Caverion bistå deg.

Les mer om Tiltaksgjennomføring

EOS - Energioppfølging

Med energioppfølging kartlegger vi systematisk hvordan byggene dine bruker energi, og hvor vi kan oppnå besparelser. Gjennom vår online portal har du full oversikt til enhver tid.

Les mer om Energioppfølging

Energivurdering tekniske anlegg

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Energivurderingen stimulerer til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Les mer om energivurdering

Kontrollrom

Bygget EOS, SD-anlegg (toppsystem) knyttes til et kontrollrom. Caverion tar kontrollen, og du sparer penger gjennom vår systematiske oppfølging av tilknyttede system og energibruk.

Les mer om Kontrollrom

EPC - Energisparekontrakt

En EPC-tjeneste (Energy Performance Contracting) er en langtidskontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av besparelser fra energikostnadene.

Les mer om Energisparekontrakt

Energikartlegging

Våre energiingeniører gjør befaring, finner sparepotensial, kalkulerer investeringer og beregner besparelser, inntjeningstid, nåverdi og Enova støtte.

Les mer om Energikartlegging

Enovasøknad

Vi hjelper bedriftskunder med å søke Enova-støtte for energieffektivie løsninger for både nye og eksisterende bygg. Vi bistår ikke privatkunder med dette.

Les mer om Enova-tilskudd

Energitips

Lær av andre som har kjøpt energitjenester fra Caverion, og få nyttige tips om hva du kan gjøre for å redusere energibruken. Energiguide, energikalkulator og energiblogger.

Klikk her for energitips