Dette bør du vite om Enovas støtteordninger for yrkesbygg


Med Enova-støtte er potensialet for energieffektivisering i bygg stort. Med finansiell støtte fra Enova kan næringsbygg motta dekning for rundt 30 prosent av utgiftene til å forbedre bygningenes energistatus.

Caverion hjelper deg hele veien. Fra innsending av søknad til kartlegging og implementering av de energieffektiviserende tiltakene:

 • søknad til ENOVA
 • kartlegging av bygget
 • gjennomføringen av de aktuelle tiltakene
 • følge disse opp slik at resultatene blir som ønsket.

  Dette gir en enkel og effektiv prosess med en partner å forholde seg til gjennom hele prosessen. Vi har god erfaring på å hjelpe våre kunder med dette.

Søknadsfrister 2024:

26. januar
22. mars
24. mai
30. august
15. oktober
22. november

Formålet med Enova prosessen

 • øke etterspørselen etter energitiltak i bygg
 • øke andelen energimerkede yrkesbygg
 • økt bruk av grønn finansiering til energieffektiviseringsprosjekter
  bidra til et større profesjonelt marked for energitjenester

Først kan man få støtte til å kartlegge energitilstanden. Støtten kan dekke inntil 50 % av kostnadene eller maksimalt 400.000 kr. Deretter kan man få investeringsstøtte for å forbedre energitilstanden til bygget med mer enn 20 %. Støtten kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kr.

Mer om støtten her


Uansett hvordan man vrir og vender på det, - den mest effektive kWh-en er den man ikke bruker


 - Kraftanalytikere spår ganske høye strømpriser i år også og det kan det være klokt å være bevisst over byggets strømforbruk og sette inn tiltak. Det er nemlig mye penger å spare, sier Ragne Hellum, salgssjef for energi og bærekraft i Caverion.


Energikommisjonen foreslår i sin rapport «Mer av alt - raskere» at det innføres krav om energirevisjon av alle yrkesbygg med høyt energiforbruk, eller som har energimerke E eller lavere. Dette er en gylden mulighet til å være i forkant av et krav som sannsynligvis kommer snarlig.

Les mer: Energisparing i næringsbygg

Om du trenger hjelp, kontakt oss her:

Christian Malin,
Senior salgskonsulent Energi og Bærekraft Caverion, Region NordVest
Tommy Christoffersen,
Senior salgskonsulent Energi og Bærekraft, Caverion Region Øst

Eskil Hansen,
Senior salgskonsulent Energi og Bærekraft, Caverion Region SørVest

Vil du vite mer ?

Kontakt vårt energiteam

Mer info om energi?

Kom i kontakt med våre energirådgivere!

Kontakt oss