Enova - støtteordninger for yrkesbygg

Enova har lansert nye støtteordninger for yrkesbygg. Ordningene skal øke omfanget av og få fart på energieffektivisering i eksisterende yrkesbygg. Først kan man få støtte til å kartlegge energitilstanden. Støtten kan dekke inntil 50 % av kostnadene eller maksimalt 400.000 kr. Deretter kan man få investeringsstøtte for å forbedre energitilstanden til bygget med mer enn 20 %. Støtten kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kr. Formålet med støtteordningen er å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg, øke andelen energimerkede yrkesbygg, økt bruk av grønn finansiering til energieffektiviseringsprosjekter, og bidra til et større profesjonelt marked for energitjenester.

Mer om støtten her

Energikommisjonen foreslår i sin rapport «Mer av alt - raskere» at det innføres krav om energirevisjon av alle yrkesbygg med høyt energiforbruk, eller som har energimerke E eller lavere. Dette er en gylden mulighet til å være i forkant av et krav som sannsynligvis kommer snarlig.

Uansett hvordan man vrir og vender på det, - den mest effektive kWh-en er den man ikke bruker.

Caverion kan bistå i arbeidet med både søknad til ENOVA, kartlegging og ikke minst gjennomføringen av de aktuelle tiltakene, samt følge disse opp slik at resultatene blir som ønsket. Dette gir en enkel og effektiv prosess med en partner å forholde seg til gjennom hele prosessen. Vi har god erfaring på å hjelpe våre kunder med dette.

 - Kraftanalytikere spår ganske høye strømpriser i år også og det kan det være klokt å være bevisst over byggets strømforbruk og sette inn tiltak. Det er nemlig mye penger å spare, sier Ragne Hellum, salgssjef for energi og bærekraft i Caverion.

Energisparekontrakt

Caverion hjelper kunder med å øke energieffektiviteten i bygg med EPC. Dette er en energisparekontrakt i 3 faser hvor energitiltakenes investeringskostnad finansieres av den garanterte energibesparelsen som oppnås. 

Første søknadsfrist er allerede 27. oktober.

Vi sitter klare til å hjelpe deg og dine bygg med energisparing:

Christian Malin,
Senior salgskonsulent Energi og Bærekraft Caverion, Region NordVest
Tommy Christoffersen,
Senior salgskonsulent Energi og Bærekraft, Caverion Region Øst
Eskil Hansen,
Senior salgskonsulent Energi og Bærekraft, Caverion Region SørVest

Eller fyll inn kontaktskjema under

 

 

Vil du bli kontaktet?

Enova støtte