Når byggdata blir en labyrint: Slik får du all eiendomsdata samlet på ett sted

Lyder dette kjent?

Som byggeier og eiendomsdrifter grubler du på hvordan du kan sikre investeringer og ta faktabaserte beslutninger om drift og vedlikehold. For selv om dataene er tilgjengelige i teorien, kan det være en betydelig utfordring å samle inn og behandle dem på en effektiv måte. Det er som data og informasjon er fragmenterte puslespillbiter, spredt overalt og uten en klar vei til å sette dem sammen. 

Kanskje er du en av dem som tappert forsøker å samle inn og analysere alle bygningsdataene selv? Dette krever flere unødvendige avtaler med ulike tjeneste- og løsningsleverandører, som igjen medfører økte kostnader og tap av tid. I tillegg er det behov for å utvikle egne analyser og visualiseringer av dataene. Dette kan resultere i et prosjekt med irriterende høye kostnader og en betydelig mengde manuelt arbeid før man oppnår noe konkret.

All eiendomsdata samlet på ett sted

Heldigvis finnes det en bedre løsning for byggeiere og driftere av bygg. Denne løsningen gir deg oversikt over alle relevante bygningsdata, som for eksempel dokumentasjon på utførte serviceoppdrag. Dette finner du på én og samme plattform og du sparer både tid, ressurser og penger. Du slipper å inngå flere avtaler og koordinere ulike leverandører. Med én plattform og én kontrakt kan du få tilgang til all nødvendig informasjon og analyser du trenger for å ta informerte og gode beslutninger.

Veien ut av datajungelen

Caverion SmartView er en brukervennlig kundeportal som samler alle eiendomsdata og gir sanntidssynlighet til driften, forholdene og ytelsen til bygninger. Dette er din vei ut av labyrinten eller jungelen av data. Plattformen gir innsikt i forbruksbasert måling og tilstandsovervåking, som innendørs luftkvalitet, CO2-nivåer, temperatur, lysforhold og vedlikeholdsforespørsler. En annen fordel er fleksibiliteten den gir. Vi streber alltid etter å finne den beste løsningen for kunden, og vi tilpasser oss kundens behov og ønsker.


>>Enklere administrasjon med ServiFlex for Norlandia barnehagene

Ja til enkel og effektiv byggdrift!

Med online bestilling av oppdrag, oversikt over planlagte serviceoppdrag og vedlikehold, samt samlet dokumentasjon etter utførte arbeider, kan du styre eiendomsdrift med letthet og presisjon.

Nå kan du enkelt samle og ha tilgjengelig alle data du trenger på en plattform og du harmoniserer dermed driften, optimerer effektiviteten og skaper resultater. Med resultater fra SD anlegg og IoT- data, kan du være oppdatert på hvert eneste aspekt av dine bygninger. Gjennom databasert innsikt kan du redusere energiforbruket og forbedre byggets effektivitet. Ikke ikke minst så kan du skape trivsel blant brukerne av bygget og  åpne dørene til et godt innemiljø der alle føler trivsel og produktivtet.

Velkommen til en ny tid for enkel, effektiv og vellykket eiendomsdrift.

>>Les mer om Caverion SmartView her

Kontakt oss