Ett kontaktpunkt:
- Dette vil gjøre arbeidsdagen din enklere

Vil du ha en enklere hverdag? Selvfølgelig vil du det. Det er mange fordeler med å ha èn leverandør og ett kontaktpunkt for alle tekniske oppdrag. En av fordelene er at hverdagen faktisk blir enklere.

Utfordringer knyttet til håndtering av tekniske oppdrag i bygg er ikke uvanlig. Mangelen på et sentralt kontaktpunkt og en serviceavtale kan føre til tidskrevende administrasjon, ineffektivitet og økte kostnader. Altså ekstra og unødvendig stress i arbeidsdagen din. Derfor kan det å ha en kontrakt og en kontakt for alle tekniske oppdrag være avgjørende for å forenkle administrasjonen og forbedre arbeidsdagen. Ikke overbevist? Her er 5 fordeler!

Les også: Bedre inneklima og enklere administrasjon for Norlandia barnehagene

Hva er fordelene med å ha kun ett kontaktpunkt?

Fordel 1: Oversikt og koordinering
Ved å ha ett kontaktpunkt for samtlige arbeidsordre, service og vedlikehold, vil du oppnå bedre oversikt over tekniske oppdrag i næringsbygget ditt. Du slipper å huske forskjellige leverandører, tidligere utførte tjenester og priser. Med en sentralisert løsning kan du enkelt registrere, koordinere og spore alle oppdragene dine på ett sted.  

Fordel 2: Mer forutsigbare kostnader
Når du har én leverandør for alle tekniske oppdrag, får du bedre kontroll over kostnadene. Dette gir deg  forutsigbarhet og du slipper ubehagelige overraskelser når fakturaene kommer. 

Fordel 3: Tilgjengelige tekniske eksperter
Med ServiFlex avtale sikrer du deg tilgang til tekniske eksperter når du trenger dem. Du kan stole på at kvalifiserte fagpersoner blir sendt ut for å håndtere oppdragene dine. Du har pålitelig hjelp tilgjengelig uavhengig om hvilket teknisk problem du har. 

Fordel 4: Avtalt responstid og etterlevelse av forskrifter og lover
Når et teknisk problem oppstår haster det som regel å få det løst. Ett kontaktpunkt og avtalt responstid på tekniske problemer gir større forutsigbarhet ved tekniske problemer.  Vi vil ha et tett samarbeid med deg og prioritere dine behov. Videre vil du være trygg på at alle tjenester utføres i samsvar med gjeldende forskrifter og lover. 

Fordel 5: Økt brukertilfredshet
Ved å ha ett kontaktpunkt for alle tekniske oppdrag vil du kunne tilby en bedre brukeropplevelse for dine ansatte, leietakere og gjester. Problemer kan løses raskere, og du vil oppnå høyere kundetilfredshet. 


Les mer om ServiFlex avtale her


Kontakt oss her om du vil vite mer

Kontakt oss