Varmepumper er miljøvennlige og reduserer kostnader

 

Tradisjonell oppvarming med olje og kull genererer store mengder klimagassutslipp. Investerer du i varmepumper, kan du redusere behovet for fossilt drivstoff drastisk – og dermed redusere karbonavtrykket ditt – samtidig som kostnadene går betydelig ned.

Det finnes flere typer varmepumper: Luft til luft, luft til vann og berg- og jordvarme. De samler varme fra luften, vannet eller bakken utenfor bygget ditt og konsentrerer den for bruk inne.

Uteluften inneholder energi som kan brukes til oppvarming, selv ved temperaturer langt under null. Luft til luft-varmepumper kan brukes både til oppvarming om vinteren og kjøling om sommeren. Varmepumpene omskaper energien fra uteluften til varm eller kald luft inne, fordelt via ventilasjons- og varmesystemene i bygget.

Til de vannbaserte systemene finnes det en rekke tilgjengelige naturlige varmekilder, som grunn- eller overflatevann, sjøvann, avløpsvann, industrielt avløpsvann osv. Grunnvann eller vann nær bunnen av sjøen eller en innsjø som energikilde er lett tilgjengelig i mange regioner og har en stabil temperatur. Avløpsvann har vanligvis høyere temperatur.

Et pumpesystem for berg- og jordvarme kan til og med gjøre deg uavhengig av fjernvarme og redusere utslippene av karbondioksid relatert til oppvarming til nær null. Alle de tre typene varmepumper kan selvsagt også brukes som støttende varmesystem til for eksempel fjernvarme eller annen type sentralvarme.

Gunstig å utnytte grunnvarme

Jordvarmepumper kan installeres i både nye bygg og renoveringsprosjekter i de fleste områder. Et geotermisk energisystem er spesielt gunstig når fjernvarme ikke er tilgjengelig. Installasjon av varmepumpe basert på grunnvarme vil også gjøre det enklere å følge de stadig skjerpede reglene for energibruk.

Om sommeren kan du bruke den geotermiske varmepumpen til å kjøle byggene dine.

Hvis du har store bygg med separate gulvvarmeområder, er et hybridsystem svært godt egnet. Et hybridsystem kombinerer grunnvarme og fjernvarme og lar deg dra nytte av etterspørselsrespons.  

Varmepumpe installert av eksperter garanterer et optimalt resultat

Våre eksperter hjelper deg med å sammenligne de ulike varmesystemene. Ved å estimere energibehovet, måler vi hvilken løsning som er best egnet for ditt bygg. Vi kan simulere energibruken i bygget og dermed beregne perioden for når investeringen er tilbakebetalt.

Installasjonsteamet vårt vil stå for hele prosessen og gjennomføre en sikker og effektiv installasjon av varmepumpeanlegget.

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder