Prosjektledelse

Alle bygg- og industriprosjekter er unike, med sine egne utfordringer. Dermed er det avgjørende å kontrollere og utføre riktige beregninger for prosjektene, og optimalisere prosjektledelsen kontinuerlig. Endringer i kvalitet, kostnader og tidsplan må tas i betraktning umiddelbart.

Gjennom prosjektledelse sikrer vi at alle oppgaver dokumenteres, lagres, og er lett tilgjengelige. Dette gjelder hele verdikjeden, inkludert underleverandører, leverandører og logistikk.

Kvalifisert prosjektledelse er en forutsetning for at et prosjekt skal lykkes. For å oppnå prosjektets mål må man bruke et bredt utvalg av konsepter, kunnskapsområder, profesjonelle ferdigheter, verktøy og teknikker .

Vi leder prosjekter innenfor mange ulike segmenter

Vi har omfattende erfaring med ledelse av komplekse prosjekter med ulike omfang innenfor en rekke segmenter:

 • boliger
 • ·næringsbygg
 • infrastruktur
 • industri
 • skolebygg
 • helsebygg

Vi kan også administrere aktiviteter som utføres av andre underleverandører.

Fordelene med å bruke én leverandør

På lang sikt er det fordelaktig å implementere et felles sett med prosjekt styringsprosesser. Fordelene ved å bruke én og samme leverandør til prosjektledelse og prosjektgjennomføring inkluderer:

 • Kortere prosjektvarighet, siden installasjonen kan overlappe med planleggingsfasen
 • Fleksibilitet til å innlemme endringer i design, kvalitet, kostander og tidsplan på en kontrollert måte
 • Bedre arbeidsprosesser som gir færre arbeidstimer
 • Redusert prosjektkostnad

Forbedrede arbeidsprosessene inkluderer blant annet:

 • Raskere utførelse ved gjenbruk av vanlige prosesser og maler
 • Færre prosjektproblemer ved bruk av proaktive prosjektstyringsprosesser
 • Bedre beslutningstaking gjennom mer effektiv prosjektkommunikasjon
 • Større kundetilfredshet og mindre ekstraarbeid gjennom god planlegging i startfasen

Slik jobber vi med Prosjektledelse

Innenfor prosjektledelse koordinerer og integrerer vi flere fagområder til én felles løsning. I større og mer komplekse prosjekter der installasjonene er svært integrerte, kan Caverion fungere som kundens felles kontaktpunkt for alle tekniske løsninger.

Eksempler på hva Caverion leverer som en del av tjenesten Prosjektledelse:

 • Fremdriftsplan og overvåking
 • Administrasjon og oppsyn av anlegg
 • Kravhåndtering
 • Koordinering med andre interessenter (entreprenører, konsulenter, designere, sluttbrukere)
 • Innkjøp, operative anskaffelser og underleveranser
 • Materialleveranser og logistikk
 • Koordinering av installasjonsarbeid innenfor tekniske fagområder
 • Kostnadskontroll og -beregning
 • Fakturering og kredittoppfølging
 • Kontroll av innkommende fakturaer og betalinger
 • Rapportering
 • Kvalitetsstyring
 • Styring av HMS
 • Offentlig godkjenningsprosess
 • Oppstart, testing og ferdigstillelse
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektoverlevering
 • Håndtering av garantiperioden 
 

Fra prosjektprosesser av høy kvalitet til reell suksess

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss